מבוא לפנימיות התורה

סוד ההתאמה

איך מוצאים את הנפש התאומה שלי? תובנה זוגית לחודש סיון

לקריאת המאמר

תורה באמונה

מורנו הבעל שם טוב לימד איך לחבר את האמונה הפשוטה עם עומק לימוד התורה. האמונה חודרת לכל קומות התורה, וכשלומדים תורה באופן זה 'תופסים' בעצמותו ומהותו יתברך  

לקריאת המאמר

מהי פנימיות התורה?

| מהי פנימיות התורה, חלק א |  אחת השיטות להעברת מידע חסוי היא באמצעות ספר בעל דפים כפולים. כיצד תגיבו אם נספר לכם שארון הספרים היהודי מורכב כולו מספרים כאלה בדיוק? הספרים שבתוך ספרי התורה הם תורת הסוד – הקבלה והחסידות.  

לקריאת המאמר

מדע או מיסטיקה?

| מהי פנימיות התורה? חלק ב |  האם הקבלה היא מיסטיקה או מדע? שני המושגים גם יחד אינם מצליחים לשקף את מהותה. המונחים הנכונים שבהם יש להשתמש הם "נבואה" ו"חָכְמה" – והקבלה, מתברר, היא שילוב של שתיהן.

לקריאת המאמר

קוים מקבילים נפגשים באין-סוף

| מהי פנימיות התורה? חלק ג | משמעותה הראשונית של המלה "קבלה" היא מלשון הַקְבָּלָה. חָכְמת הקבלה היא אמנות מציאת המקבילות בין דברים שונים, באופן המצביע על מקורם המשותף. בדרך זו ניתן ללמוד, בין היתר, על מבנה הנפש שלנו.

לקריאת המאמר

המהפכה החסידית

| מהי פנימיות התורה, חלק ד | הבעל-שם-טוב חולל מהפכה ביהדות: תנועת התחדשות רוחנית, שהפיחה חיים חדשים בעבודת השם, ואפשרה להחדיר את אור האמונה לחדרי הלב. בדורנו מתגשם גם חלומו העתיק והבלתי-ממומש – לעלות לארץ ישראל.

לקריאת המאמר

ארבעת חידושי החסידות

| מהי פנימיות התורה? חלק ה | לפני בראשית היה רק אור אין-סוף פשוט. כדי לברוא את העולם צמצם הקדוש-ברוך-הוא את אורו ויצר חלל פנוי. אך הצמצום אינו כפשוטו: האור האלוקי עדיין פה, גם אם בהיעלם. מרעיון זה נובעים ארבעת חידושי החסידות.

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION