סוד ההתאמה

איך מוצאים את הנפש התאומה שלי? תובנה זוגית לחודש סיון

כל חודש בלוח העברי ניחן באיכויות רוחניות שהתבוננות במשמעותן יכולה להעשיר ולהעמיק את חווית החיים בזמן זה. אחת מאיכויות אלה היא המזל של החודש. היהדות מאוד מתנגדת לשימוש באסטרולוגיה כשיטת חיזוי, דבר הגובל לעתים קרובות ב'עבודת כוכבים ומזלות'; אך את עצם מערכת הסמלים שהאסטרולוגיה מבטאת היא אינה שוללת, אלא רואה בהם חלק ממכלול פני הבריאה שעיון בו יכול ללמד אותנו על בוראה.

המזל של חודש סיון הוא תאומים, ואת ההתבוננות הרוחנית שלנו בו נעשה באמצעותו.

תאומים והתאמה זוגית

הולדת תאומים, בעיקר תאומים זהים, תמיד מלוּוה ברגש פליאה והשתאות. הנה לפנינו שני אנשים שהגיחו יחדיו מאותו רחם והחולקים את אותו מטען גנטי ממש. בין תאומים שורר קשר מיוחד במינו, טלפתי כמעט, של הזדהות והבנה הדדית, המעורר השראה בקרב כל המתבונן בו.

אולי מסיבות אלו, בחרה התורה לאמץ את התאומים כאחד הסמלים לזוגיות מושלמת. בני הזוג האידיאליים הם כמו תאומים המחוברים בגופם ובנפשם, המרגישים כאילו היו קשורים מאז ומעולם. אין הכוונה כי בני זוג אמורים להיות זהים זה לזה (כל המכיר תאומים 'זהים' יודע שאף אצלם אין האישיות זהה כלל ולעתים אף הפוכה); הכוונה שעליהם לקיים דרגת התאמה המזכירה את הדמיון והחיבור של תאומים.

הקשר בין תאומים לזוגיות מרומז בביטוי "אחֹתי, רַעְיָתי, יונתי, תַמָתי" (שיר השירים ה, ב). לפי החסידות ארבעה כינויי אהבה אלו מבטאים ארבע דרגות של חיבור זוגי, זו גבוהה מזו: הרובד הבסיסי ביותר הוא של אחווה פשוטה ("אחותי"); למעלה ממנו יש רֵעוּת ונישואין ("רעייתי"); הרובד השלישי משול לאהבת זוג יונים, סמל המונוגמיה בטבע ("יונתי"); והרובד הגבוה ביותר מבטא תום ותמימות, במובן של שלמות, עילאיים ("תמתי").

כעת באו חז"ל והציעו פירוש נוסף למלה הרביעית: "תמתי" יכול גם לומר "תאומתי" (אכן, המלה תאומים מופיעה בתורה גם ללא א' – 'תומים'). לפי פירוש זה המלה האחרונה סוגרת מעגל עם הראשונה, "אחותי", אך מעלה את האחווה לדרגה גבוהה יותר הכוללת גם את הפן הרוחני של הקשר.

חודש סיון הוא איפוא הזדמנות טובה להתעמק בנושא ההתאמה הזוגית. מה עושה התאמה טובה, כיצד מבררים מי בן/בת הזוג המתאימים לנו, וכיצד אפשר להגיע לדרגת ההתאמה הגבוהה ביותר?

שלש רמות של התאמה זוגית

את הרעיון לפיו הכל בעולם מתחלק לשלושה חלקים לא המציאו בצה"ל; מדובר בתובנה עתיקה שספרי הקבלה עושים בה שימוש לרוב. הכלל תקף גם כאן: ניתן להצביע על שלוש רמות בסיסיות של התאמה זוגית, כל אחת גבוהה מקודמתה (ניתן לדמיין אותן כשלושה 'גרמי מדרגות' המקשרים בין ארבע רבדי הזוגיות "אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי"). נעבור עליהן מלמטה למעלה:

1) את מתאימה לי, אתה מתאים לי. הרמה הראשונה היא לבדוק אם בן/בת הזוג מתאים לנו. בדיקת התאמה מסוג זה היא טבעית ומתבקשת, וכמעט כל מערכות היחסים המוכרות לנו היום מושתתות עליה. אך הסתפקות ברמה זו של בדיקת התאמה מותירה אותנו במצב די אגואיסטי ושקוע בעצמנו. נקודת המוצא שלה היא הצרכים שלי, מבנה האישיות שלי וכו', ומשם אני ניגש לבדוק אם הצד השני עונה עליהם. אם על זה מבוסס כל הקשר נותרים בני הזוג בתודעה של פרטים הדואגים לעצמם, ואינם מתעלים לרמה גבוהה יותר של חיבור זוגי באמת. זו אחת הסיבות שזוגות רבים היום מתקשים לשמור על הזוגיות שלהם: ברגע שאחד הצדדים מרגיש ש"לא מתאים לי", הקשר נפסק.

2) אני מתאים לָךְ, אני מתאימה לְךָ. על מנת לעלות לדרגת זוגיות גבוהה יותר יש להוסיף שאלה חדשה: האם אני מתאים לצד השני? גם שאלה זו בודקת התאמה בין שנינו ולוקחת בחשבון את התכונות המיוחדות של כל אחד מאיתנו, אך מרכז הכובד שלה עובר מעצמנו לזולת. השאלה כולה היא שאלה שיוצאת אל השני, שבונה גשר לקראת השני, לא שאלה ששואבת לתוכנו. כל אחד ואחת צריכים להסתכל על בן הזוג הפוטנציאלי או הקיים ולשאול, האם אני משלים את החסרונות שלה? האם לי יש את מה שהוא זקוק לו? לעתים קרובות השאלה פוקחת את עינינו להסתכל בצורה חדשה לגמרי על בן/בת הזוג, שהרבה יותר לוקחת בחשבון אותם ואת צרכיהם. 

3) שנינו מתאימים לה'. רמת ההתאמה השניה גבוהה לאין ערוך מהראשונה, אך למעשה גם היא מוגבלת. אם רוצים לעלות לדרגת ההתאמה הזוגית הגבוהה ביותר, בבחינת 'תאומים', יש צורך לבדוק גם את התאמתם של שורשי נשמתינו. הסתכלות רוחנית על העולם יוצאת מנקודת הנחה שיש סיבה לכך שנוצרנו, שלכל אחד מאתנו יש שליחות מיוחדת למלא בחייו, ושעלינו לנסות לגלותה ולהגשימה. לאור זאת, מציאת בן זוג היא בין השאר מציאת השותף המתאים ביותר לשליחות זו, האדם שלצדו ועמו נוכל למלא אותה על הצד הטוב ביותר. לכן השאלה המנחה כאן איננה רק אם אנו מתאימים זה לזו, אלא האם שנינו ביחד מתאימים לה'? האם אנו נושאים עינינו אל עבר אותו אופק רוחני ומוכנים לצעוד לקראתו יחדיו?

רמת ההתאמה השלישית קשורה במיוחד לחודש סיון שבו חל חג השבועות, הוא חג מתן תורה. מתן תורה משול במקורותינו לחתונה בין עם ישראל לקב"ה. למרגלות הר סיני ניצבנו כולנו "כאיש אחד בלב אחד", ויצרנו מגע עם בוראנו. סביב חג זה, על כולנו לשאוף להיות כתאומים זה לזו, וכולנו ביחד – לה'. 

קינוח

למנה אחרונה נביא גימטריא מופלאה הקשורה לענייננו. יחס היהדות לגימטריא דומה במקצת ליחסה לאסטרולוגיה: לא צריך לעשות מזה עבודת אלילים, אבל זה עדיין יכול לבטא איכויות אמיתיות במציאות ולשמש איור נאה לרעיונות רוחניים.

ברוח זו נגלה שערכם המספרי של הביטויים המגלמים את שלוש רמות ההתאמה שסקרנו – את מתאימה לי, אתה מתאים לי; אני מתאים לך, אני מתאימה לך; שנינו מתאימים לי-ה-ו-ה – הכל ביחד שווה בדיוק אדם ועוד חוה בריבוע, (45+19)2. תודו שיפה!

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION