סיפורי צדיקים

הצגת # 
הרבי הריי"צ | סדר צריך להיות!

אבא לא בבית, והסבתא נפטרה... איך ארגן הריי"צ את הלוויה, ומה זה אומר לעבודת הנפש שלנו?

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
רבי זושא | די, מספיק!לקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
הבני יששכר | מבט אחד מספיק

רבי צבי אלימלך מדינוב שמע משפט אחד - ורץ לאפטא כאילו רודפים אחריו. היה שווה? רק כשמבינים מה זה להסתכל על צדיקים.

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
רבי מרדכי יוסף מאיז'ביצא | ישועה לפי היכולת

   

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
המגיד ממעזריטש | דבקות מדבקת

למה אנחנו לא רועדים? לפי מה שסיפר רבי ישראל מרוז'ין, זו שאלה רצינית. האם זה הבדל בין הבעל שם טוב לבורא עולם, או הפער שבין המגיד לעגלון?  

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
ר' איצ'ה מתמיד| פ"נ במסירות נפש

ר' איצ'ה מתמיד היה חסיד נלהב ושד"ר מסור, אבל בעיירה חסידית אחת הוא כבר לא מסוגל לדרוך... מה בעצם קרה שם, ולמה צריך מסירות נפש כדי לבקש ברכה?

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
רבי אברהם יהושע העשיל מסקווירא | הצדיק המבטיח

 

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
רבי צבי הירש מרימינוב | טעויות של צדיקים

האם צדיקים יכולים לטעות? שלושה סיפורים קצרים, נותנים כל אחד תשובה קצת אחרת 

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
ה'אהלי יעקב' מהוסיאטין | בכל עת יהיו בגדיך לבנים

פטנט נגד הזעה בקיץ תל אביבי? מסתבר שלרבי מהוסיאטין יש, אבל הוא קשור בעבודה רוחנית בלתי פוסקת 

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
רבי נחום מטשרנוביל | לסמוך על מושכל ראשון

לגבאי כבר היתה רשימה שלמה, אבל מגירה של צדיק לא מחזיקה כסף לזמן רב מדי... מה גרם לרבי נחום לסמוך על מחשבה ראשונה?

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION