סיפורי צדיקים

הצגת # 
הבעל שם טוב| זוכר כל הנשכחות

ר' יעקב הוא מספר סיפורים מקצועי, אבל אפילו הוא לא חלם באיזה סיפור הוא ימצא את עצמו... על זיכרון, שכחה ותשובה גדולה.

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב | הפרה עלתה לשמיים

איך פרה עולה לשמים? על ביטחון, צדקה ואהבה בלתי נגמרת בחיי הזוג הצדיק מזלוטשוב

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
הבעל שם טוב| מי שאמר לשמן וידלוק...

אצל הבעל שם טוב דלקו נרות של קרח. האם גם אנחנו נוכל להדליק את האש?  

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
רבי שמחה בונים מפשיסחא | קול מן הקבר

החסידים של רבי שמחה בונים לא מתפעלים...אפילו מן המתים!  

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
תשובה של נשמה כלליתלקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
רבי הלל מפאריטש| "וברכת!"לקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
הרב עדין אבן-ישראל | שיא הבריאהלקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
החוזה מלובלין | תשובה ואהבהלקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
האר"י הקדוש | צחוק מתגלגללקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס
רש"י | הכנה לשליחות

למה צריך לכפר על מסירות נפש עילאית? ומה כל אחד יכול ללמוד מכך לעבודת השליחות? לידתו, גלותו והתגלותו של רש"י הקדוש

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יהודה הס

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION