סיפורי צדיקים

הצגת # 
הרבי הריי"צ | חוש בעולם הזה

לרבי הריי"צ היה חוש בעולם הזה אבל לא כזה שמנתק ח"ו מאלוקים חיים אלא כזה שמעצמים את ההתקשרות למלך עולם

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
המגיד מטריסק | מה מרויחים מהכלא?

עומק המסירות והאהבה שבין רבי לחסיד, ועבודת ה' ביראה לה אפשר לזכות בבית הכלא

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי בעריש מביאלא | למען יאריכון ימיךלקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי יצחק אברבנאל | לי הכסף

רבי יצחק אברבנאל ידע תלאות רבות במשך חייו - בגופו (ע"י גירושים שונים ומשונים) ובממונו. עם זאת לא פסק להיות בעל צדקה גדול.

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי מנחם מענדל מווארקי| מנהיג המרכבהלקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
הבעש"ט| כסות ולשון שינה

בתחפושתו פועל הבעל שם טוב לשבירת המחיצות המחלקות בין דמותו של דיין לדמותו של איש כפרי פשוט, ומעורר את הרואים להכיר בשוויון הבא מצד נקודת היהדות

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי אייזיק מהומיל| בין משכיל לעובד

התבוננות בהבדלים בין משכיל לעובד כפי שעולה מתוך סיפורים על המשכיל הגדול של חב"ד, הרב יצחק אייזיק הלוי אפשטיין

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
השרף ממוגלניצא| חוצפה שכזולקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי שמואל מקאמינקא | מנהיג בגיהנם

  "אני במיטת חוליי שמח יותר מהם..." עניין השפלות והשמחה הכרוכים יחד שזורים לאורך ימיו של הצדיק רבי שמואל

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
ה'אוהב ישראל' מאפטא | מצה ומריבה

ההנהגות של האוהב ישראל בנוגע למאכלים מתמיהות במבט ראשון אבל העמקה בדמות המופלאה ממתיקה את הרושם הראשוני ומשאירה טעם של עוד

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION