רבי מרדכי יפה – 'בעל הלבושים'

 

רבי מרדכי יפה, 'בעל הלבושים', נקלע לנסיון כיוסף הצדיק, והצליח לברוח דרך צינורות הביוב תוך טינוף לבושיו. שם נולדו עשרת ספריו, מקור שיטת "הלכה בטעמה".

 

 


רבי מרדכי יפה, 'בעל הלבושים', נולד בפראג בשנת ר"צ לרבי אברהם יפה, רבה של כל מדינת בוהמיה. למד תורה בישיבות פולין מפי הרמ"א והמהרש"ל, ובשובו לפראג ייסד בה ישיבה משלו. בשנת שכ"א גורשו יהודי פראג, והוא נדד לאיטליה, שם התגורר כעשר שנים והשתלם בחכמות שונות, כאסטרונומיה, פילוסופיה ומתמטיקה. כמו כן, למד שם קבלה מפי רבי מתתיהו דלקראט. בשנת של"ב התקבל לרב בהורודנא ואחר כך בלובלין, עמד שם בראשות הישיבה הגדולה ונעשה לאחד מבכירי "ועד שלוש ארצות". משם עבר לרבנות בקרמניץ, וכשעבר המהר"ל לפוזנא בחודש אייר שנת שנ"ב, נקרא ר' מרדכי למלא את מקומו ברבנות פראג, שם כיהן עד לפטירתו בג' באדר ב' שע"ב. נודע בשם 'בעל הלבושים' על שם עשרת ספריו – הנושאים כולם את השם 'לבוש': 'לבוש מלכות', 'לבוש תכלת', 'לבוש עטרת זהב' ועוד – העוסקים בקשת רחבה של נושאים, מהלכה ועד קבלה ואסטרונומיה.

טעם שחיבר רבינו ספרי הלבוש: מסורת אחת מספרת על כך, שרבינו הוטעה פעם לבית בֹשת [גרסה נוספת, המתקבלת יותר על הדעת, מספרת על אשה מהאצולה הנוצרית שחשקה ביפיו, והזמינה אותו הביתה לענין אחר. כשהגיע, סגרה בעדו את הדלת ותבעה אותו לדבר עברה]. רבינו עמד בנסיון כיוסף הצדיק, וכשראה כי הסכנה גדולה, אמר להן שצריך ללכת לעשות צרכיו. נתנוהו ללכת, ולא היה מקום לברוח רק על ידי שנדחק עצמו דרך ביב השופכין. והיה לבוש עליו עשרה מלבושים, וקיבל על עצמו בנדר שאם יצילהו השי"ת מזה, יחבר עשרה ספרים שיאירו את העולם לזכר עשרת הלבושים שנתלכלכו, וכן היה. ומצאנו הוספה מעניינת על כך, כפי שסיפר הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר (מובא בספר 'איש חסידיך'): שקיבל במסורת, שבזמן הנסיון הנ"ל ביקש בעל הלבושים מהקב"ה שעד עשרה דורות לא יהיה לצאצאיו תואר פנים יפה [כי לו היה תואר פנים יפה מאוד, ויש אומרים שעל כן קראו לו יפה]. ומספר הנ"ל, שבישיבתו שלמד בפולין למד בחור ת"ח שהיה נכדו של בעל הלבושים, והיה תואר פניו יפה מאוד. ופעם אחת הגיע אביו של הבחור לישיבה לבקרו, והיה נדמה שאין זה אביו, מכיון שהיה נראה כחוש ותואר פניו רע מאוד. וכששאלו לו סיפר להם המסורת הנ"ל, ושבאמת אביו הוא דור העשירי והוא כבר דור האחד עשר.

בסיפור זה, התעבר ברבי מרדכי ניצוץ מנשמת יוסף הצדיק וסייע לו לעמוד בניסיון. כיוסף הצדיק בשעתו היה רבי מרדכי יפה תואר ויפה מראה, כמוהו נתנסה ועמד בניסיון, וכמוהו נאחז בבגדיו ונחלץ (על פי הגרסה שהובאה בפנים בסוגריים, הדמיון לסיפורו של יוסף גדול אף יותר). בהקדמתו לספריו, קורא לעצמו רבי מרדכי "התופר" את הלבושים, כיוסף שהיה פותר-תופר את קרעי החלומות למסכת בעלת משמעות, והופך אותם ל"חלום פרעה אחד הוא".

בזכות שקיים בעצמו "וינס ויצא החוצה" (על ידי לכלוך החולצה), התקיים ברבי מרדכי "יפוצו מעיינותיך חוצה", בפסיקתו שהתקבלה מאוד בקרב יהודי אשכנז. אין פלא בכך, שכן כיופיו שלו גם 'לבושיו' כלילי תפארת, ומבארים באריכות את טעמי ההלכות ושורשיהם בטוב טעם מיוחד. אדמו"ר הזקן בשלחן ערוך שלו הלך בדרכו של בעל הלבושים ובנוסף לפסק ההלכה, הביא גם את טעמה. העיסוק בטעמי תורה הוא ענין משיחי, שהרי משיח יגלה את טעמי תורה ומסתריה. אמנם הלבוש שהתמקד בעיקר בטעמי ההלכות, הוא כמשיח בן יוסף, בעוד שאדמו"ר הזקן המתמקד בהלכה למעשה הוא כמשיח בן דוד.

השם אותו בחר רבי מרדכי לספריו – לבוש – בא להמחיש את מבנה הספרים. ההלכות הכתובות בשולחן ערוך והרמ"א מובאות כגוף הספר, ואילו טעמי ההלכות שכתב רבי מרדכי מובאים כלבוש הסובב להלכות, המציב אותן בהקשרן המתאים ומיפה אותן. לבוש כזה מציב בתוך פסיקת ההלכה גם את מקורה, הנסתר לעיתים. אין פלא אם כך שרבי מרדכי עסק רבות גם בנסתר – תורת הקבלה. אכן, שרש הלבוש בקבלה הוא האור המקיף של החיה, שאיננו נתפס בכלי השכל אלא נשאר חופף עליהם מלמעלה, נוגע ואינו נוגע. הלבוש של רבי מרדכי חושף את הסוד, מנגיש את הרקע לפסיקה – שלא היתה תמיד מובנת בלעדיו – ומוסיף להלכה אוירה ושאר רוח מעבר לפרטים השונים המרכיבים אותה.

עם כל היֹפי הזה, מדוע רצה רבי מרדכי שצאצאיו יהיו מכוערים? ראשית נזכיר, כי המילה מקיף דומה מאוד למילה קוף... ובנימה רצינית יותר, הלבוש המקיף נועד גם להסתיר, ולא רק לגלות וליפות. על ידי הסחת הדעת מיופי חיצוני, מסוגל הלבוש המכוער להטות את דעת המתבונן אל היופי הפנימי (כך רבי יהושע בן חנניה המשיל את התורה, המשתמרת באדם מכוער, ליין המשתמר בכלי חרס הראוי לו יותר מכלי זהב מהודר). בתחילה היה רבי מרדכי נאה למראה, ואף לבש עשרה בגדים יקרים, כנראה מתוך רצון שהתורה ולומדיה יראו מכובדים. אך לאחר שראה באיזו צורה נקלטת הופעתו זו בסביבה, המיר את חן הגוף בכיעור ואת פאר הלבושים ביופי טעמי התורה.

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION