שְׂפַת אֱמֶת

על הרבי השפת אמת מגור, ליום פטירתו ב-ה' שבט

הפעם נעסוק ברבי יהודה אריה לייב אלתר מגור זצ"ל, הידוע בשם ספרו, ה"שפת אמת" – על שם הפסוק "שְׂפַת אֱמֶת תִּכּוֹן לָעַד" – שיום פטירתו חל ב-ה' בשבט. בכלל, חודש שבט מתאים לעסוק בדמות הצדיק, כיון שלפי הקבלה החודש הזה נברא באות צדי"ק.

הדור העשירי

השפת אמת הוא האדמו"ר המרכזי בשושלת המפוארת של חסידות גור, הממשיכה עד היום הזה. כמו כל חסידות טובה, שורשיה של חסידות גור מתחילים ממורנו הבעל-שם-טוב, ממנו היא ממשיכה דרך תלמידו המגיד ממעזריטש, תלמידו רבי אלימלך מלי'זנסק, תלמידו החוזה מלובלין, תלמידו "היהודי הקדוש", תלמידו רבי בונים מפשיסחא ותלמידו הרבי מקוצק. לאחר פטירת הרבי מקוצק, החל להנהיג את העדה רבי יצחק מאיר מגור, בעל "חידושי הרי"ם". כל בניו של חידושי הרי"מ מתו בחייו, אך נותר לו נכד חביב ויקר מכל, שהוא גם תלמידו המובהק, רבי יהודה אריה. כשנפטר חידושי הרי"מ, התמנה השפת-אמת לרב העיירה גור, והוא רק כבן 19, אך קיבל על עצמו את הנהגת הרבי מאלכסנדר. לאחר ארבע שנים נפטר הרבי מאלכסנדר, החסידים לא ויתרו יותר לשפת אמת והכתירוהו לרבי ואדמו"ר, ותוך זמן קצר הפך למנהיג דגול ונערץ.

אם ספרתם כמה צדיקים הזכרנו, ראיתם שהשפת אמת הוא הדור העשירי מהבעל-שם-טוב. "הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה קֹּדֶשׁ" – הדור העשירי מביא את כל הדורות שקדמו לו לידי שלמות ותכלית, ובאמת ניתן לראות שהשפת אמת מהווה נקודת שיא מאירה בענף הזה של החסידות (כשהאדמו"רים הבאים של גור צועדים בדרכו ופחות מחדשים). מעניין שבשושלת חסידות חב"ד הדור העשירי מגיע שנים רבות מאוחר יותר – הרבי מליובאוויטש הוא הדור התשיעי מהבעש"ט, והוא התבטא שאנחנו כבר עוברים לדור העשירי, דור הגאולה ממש.

חסידות של תורה

בהנהגת השפת אמת, הפכה חסידות גור לתנועה מרכזית בקרב יהדות פולין ומנתה רבבות חסידים (ובהנהגת בנו, האמרי אמת, נקבעה החסידות בארץ הקודש). לחסידות יש הרבה פירושים וגוונים. מהי עיקר החסידות? יש שיאמרו תפילה בדבקות והשתפכות הנפש, יש שיאמרו התבוננות ארוכה ומעמיקה בפנימיות התורה, יש שיאמרו אהבת ישראל, אמונה ושמחה, ויש שידגישו התקשרות לצדיק. אבל בחסידות גור הדגש הוא פשוט: לימוד תורה ויראת שמיים – יהדות יציבה, מסודרת ומעשית, בדרך סלולה המתאימה לרבים, כשהרוח החסידית היא החיות הפנימית המעמידה את הכל. השפת אמת עצמו היה אדם מסודר להפליא, ופעם אחת אמר שהוא יודע בדיוק מה יעשה בעוד שנתיים מהיום, הכל מתוכנן.

גדולתו של השפת אמת בתורה ניכרת היטב בספריו על הגמרא, אבל הוא נודע בעיקר בתורת החסידות שלו, שהתחבבה על לומדי תורה מכל הגוונים ומתאפיינת בתורות קצרות ומרוכזות. פעמים רבות הוא לוקח כיסוד משהו תמציתי מהסבא הגדול – תורה קצרה, עמוקה וחריפה – מסביר אותו, מפתח ומרחיב בכמה כיוונים. הרבה שאב השפת אמת גם מתורת אדמו"ר הזקן, אלא שהמקור הזה פחות גלוי בתורתו, כשם שהוא ממעט להשתמש בגלוי במושגי הקבלה. אולם גם לאחר שהשפת אמת מפתח את הזרעים של הסבא, לא יוצאים מאמרים ארוכים ורחבים (כמו דרושי החסידות של חב"ד) אלא רצף רעיונות עמוקים המתקשרים זה בזה, משפטים קצרים שצריך לעמול כדי להבינם.

בכל שבת היה הרבי אומר דברי תורה הקשורים לפרשה, או לחג והמועד, וכך שנה אחר שנה נרשמו דברי התורה עד שקובצו יחד בספר שפת אמת. כך יש בשפת אמת – ובעוד ספרי חסידות שנכתבו בדרך דומה – דברי תורה לכל פרשה לפי סדר השנים, בדרך כלל החל משנת תרל"א ועד שנת תרס"ד (הוא נפטר בשנת תרס"ה). פעמים רבות, הרבי חוזר כמה שנים על אותה נקודה, אבל כשמדייקים רואים שבכל פעם יש גוון ודגש אחר, חידוש מיוחד.

התחדשות התורה

הבה נלמד משהו מדברי השפת אמת:

והעניין הוא כי הוצרך להתברר תערובת טוב ורע. והרע ניתן למצרים בעשרה המכות. ובני ישראל קיבלו הטוב שהוא התורה... ואלה הבירורים הם גם היום בכל יום ויום.. שניתן זה הבירור לבני ישראל לדורות. וכפי הבירור כך זוכין להתחדשות בכל יום, כמו שזכו אחר הגלות לפרשת "החודש הזה לכם". ושמעתי מפי אמו"ז [אדוני מורי זקני] ז"ל כי "אין כל חדש תחת השמש" ורק על ידי מסירת נפש שמבטלין הטבע זוכין להתחדשות שלמעלה מן השמש. ולכן כתוב "ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך נפשך מאודך". אחר-כך "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום", ודרשו חז"ל "בכל יום כחדשים". והיינו שעל-ידי מסירת נפש ויוצאין מן הטבע, זוכין להתחדשות והארת התורה בכל יום ויום. עכ"ל ז"ל.

נקודה עיקרית כאן היא המושג התחדשות. המצוה הראשונה שקבלו ישראל במצרים היתה "הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים" – ומסביר השפת אמת שבזה ניתן לבני ישראל כוח ההתחדשות, לא רק בראש חודש, אלא התחדשות בכל יום! כדי לזכות לכך, היה צורך תחילה ב"בירור" שנעשה בגלות מצרים, הפרדת הטוב מהרע, הרע ניתן למצרים ובני ישראל מקבלים את הטוב. בנוסף, להתחדשות מגיעים על-ידי מסירות נפש, כי בעולם-הזה מצד עצמו אין התחדשות, "אֵין כָּל חָדָשׁ תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ", ועל-ידי מסירות נפש אנו מתקשרים למה שמעבר לעולם הזה.

ובמה מתבטאת אותה התחדשות? אומר השפת אמת בשם הסבא – זו "התחדשות והארת התורה בכל יום ויום", בכל יום יש טעם חדש בתורה, פנים חדשות. ובכך מתגלה פירוש חדש ומתוק בפסוקי קריאת שמע: "שְׁמַע יִשְׂרָאֵל... וְאָהַבְתָּ אֵת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ [זו מסירות נפש, כמו שמפרשים חז"ל "אפילו נוטל את נפשך"]... וְהָיוּ הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ [התורה] הַיּוֹם [התחדשות בכל יום]".

יהי רצון שנזכה להתחדשות אמתית בתורה, וזכותו של השפת אמת תלווה אותנו ל"אור חדש על ציון".

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION