סיפורי צדיקים

הצגת # 
רבי הלל מפאריטש - צדיק במעשה

ריבוי הסיפורים על רבי הלל מפאריטש, מבטאים את האימרה של הצמח צדק על רבי הלל - צדיק במעשה

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
החוזה מלובלין - לדחוק את הקץ

במהלך הדורות עמדו צדיקים מיוחדים ולחמו את מלחמות ה' לזרז ולקרב את הגאולה. החוזה מלובלין מלמד אותנו פרק בתשוקה להבאת הגאולה

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
ה'אור לשמים'

שלושה סיפורים על רבי מאיר מאפטא, ממלא מקומו של החוזה מלובלין, מתארים עליה ממניעים שכליים לתשוקה פנימית ומשם לפנימיות המח

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי שלמה מקרלין - וארשתיך לי באמונה

התייעצות עם רבי שאינו שלך יכולה להתקבל אצל חסידים  בעין לא יפה, אבל הסיפור הבא על רבי שלמה מקרלין יוצא דופן שכן מוסר השכל חשוב יוצא ממנו

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
הרבי הריי"צ – החכמה תעוז לחכם

כבר מצעירותו, הרבי הריי"צ, ניכן בכשרונות רבים שאביו, אדמו"ר הרש"ב זיהה וידע לנצל אותם לטובת כלל ישראל

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי יקותיאל יהודה מצאנז-קלויזנבורג בארה של מרים

סיפורו של הצדיק השפע חיים - רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם, שלמרות הצרות שחווה היה עמוד של תקווה וחסד לסובבים אותו

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
בעל ה'הפלאה' – מנהג דרך ארץ

מסיפורי בעל ההפלאה לומדים "הנהג בהם מנהג דרך ארץ" לעומת אחיו הצדיק רבי שמעלקא שבהנהגתו הייתה  פן של התעלמות מענייני העולם  

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי מנחם מענדל מווארקי – ואת צנועים חכמה

 לא צריך לדבר הרבה כדי להיות תלמיד חכם ואדמו"ר - הרבי "השותק מווארקי היה דוגמא חיה לכך

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי מאיר מפרמישלן - לספר סיפור לעננים

רבי מאיר מפרמישלן  עסק רבות בצדקה ובדאגה לעניים, ונודע כצדיק פשוט ועניו האומר את שיחותיו ותורתו ברמה המתאימה גם לפשוטי העם ואף בלשונות הגויים. נודע גם באהבת ישראל גדולה ולימוד סנגוריה על פושעי ישראל, וכן ברוח הקודש גלויה ומופתים רבים מספור שחולל

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
ר' יצחק אייזיק מהומיל – חוש ברוח הקודש

הרב אייזיק מהומיל לא היה חסיד רגיל - עמקותו הבלתי מתפשרת בהבנת ולימוד החסידות קנתה לו שם בימות עולם בין החסידים ואף בין המתנגדים

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION