מעגל החיים

להוולד ולמות כל יום מחדש

    צדיקים הקב"ה ממלא את שנותיהם מיום ליום. רוצה גם אתה לחגוג את יום ההולדת שלך ויום הפטירה שלך באותו יום? תתחיל היום! כל יום מלא, שמצדיק את ירידת נשמתך לעולם, מחבר בתוכו את הראשית והתכלית.

לקריאת המאמר

חינוך ליראה

בפרק שעבר דיברנו על חינוך לאהבה ולאהבת ה'. הפעם נעסוק בחינוך ליראה, והשפעת היראה על החינוך

לקריאת המאמר

חסד - חינוך למידת האהבה

אחרי ההתבוננות בצדדים השכליים של חינוך הילדים, נעבור להתבונן ולפתח את הפן הרגשי בחינוך. ראשית המידות, וממילא ראשית החינוך, היא מידת החסד – אהבה. על חום אהבה והשפעה על הזולת

לקריאת המאמר

לימוד גמרא

עד כה עסקנו בלימוד מקרא ומשנה, והסברנו את המתרחש בנפש: לימוד החומש ממלא את הילד אמונה, ולימוד משנה מקנה לו ידיעות רבות. ההכרה בפנימיות השלבים מסייעת במיקוד תשומת הלב וסדרי העדיפויות שלנו, ההורים והמורים.

לקריאת המאמר

לימוד משנה

אחרי פתיחת הלב במפגש עם אבות האומה ועם שאר הדמויות בתנ"ך עולה הילד לשלב של לימוד עיוני ומורכב יותר של המשנה, דווקא משום שעולמה של התורה שבעל פה מורכב יותר, הרי שהוא מתיישב יותר בכלי השכל של הילד

לקריאת המאמר

ללמוד לקרוא

עוד מעט יתחילו רבבות ילדים בהתרגשות את כיתה אל"ף בבתי-הספר ותלמודי-התורה. זה הזמן לפתוח מדור חדש על חינוך ילדים, בהצלחה!

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION