אייר – מחשבה שמחה

בחודש אייר מושכים את השמחה מהעולם הבא לעולם הזה

 

את המחזור הנוכחי של חודשי השנה (המתחיל בניסן) נקדיש למערכת הכוחות הפנימיים של הנפש. כידוע, חכמת הקבלה פורשת את 'המפה הסודית' של עשר הספירות –מבנהמורכב וחי,כמועץ מסועף,שלהכוחותבהם ה' בורא ומנהיג את עולמו. באה תורת החסידות ומלמדת שמבנה זה הוא גם המפה הסודית של נפש האדם, שהרי האדם נברא "בצלם אלוקים".

ביתר פירוט, למערכת הספירות יש עוד 'ראש' מלמעלה – ולא רק ראש אחד אלא שלשה ראשים, הנקראים גם "שלשה כתרים". כך הגענו למספר שלש-עשרה המבטא אחדות (כמו בגימטריא: אחד = 13) ומכאן הדרך קצרה לחודשי השנה, שכן שנים-עשר החודשים הופכים לשלשה-עשר בשנה מעוברת (כפי שצפויה להיות שנת תשע"ט). לא נותר אלא להתאים בין שתי המערכות – וזו ההתמחות של חכמת הקבלה העוסקת הרבה בהַקְבָּלָה.

מאמונה לשמחה

ובכן, חודש ניסן שמאחורינו קשור במיוחד לכוח האמונה בנפש. אולי הפסיכולוג יטען, האם אמונה היא כח של הנפש? ומה אם אינני מאמין בכלל? אבל תורת הנפש היהודית מלמדת שאדרבה, זהו הכח העליון וה'עצמי' ביותר של הנפש – נקודת הדבקות של הנפש במקורה. באמת, כח האמונה יכול להיות נתון בגלות, ואז איננו מודעים אליו. לכן צריך את יציאת מצרים, שבה למדנו להאמין בה' המוציא אותנו מכל המצרים. את האמונה הזו הוצאנו לפועל בחוש הדבור – החוש של חודש ניסן – שאתו השתמשנו הרבה בליל הסדר.

ומה עם חודש אייר? אחרי הפריצה הגדולה של ניסן, אייר נראה רגוע ושקט. נכון, לפי הקבלה לחודש אייר שייך חוש ההרהור, לא דבור חיצוני אלא מחשבה מעמיקה ופנימית. במערכת הספירות, המחשבה שייכת לספירת הבינה, הכח של הנפש לתפוס דברים בשכל, להבין לפתח ולפרט, לברר ולזקק עד בניין שכלי שלם.

אפשר לחשוב שאדם מהורהר הוא עצוב, אבל האמת היא שמחשבה נכונה היא מקור השמחה! אכן, אחרי שהצבנו את כח האמונה בניסן, נשייך את כח השמחה של הנפש לאייר.

חשוֹב טוב!

מה הקשר בין מחשבה לשמחה? בואו נדבר דווקא על מציאות מצערת, כאשר הדברים לא הולכים כמו שהיינו רוצים. הרי זה מה שקורה בימים אלו של ספירת העומר שבהם יש הלכות של אבלות וצער (כמו איסור תספורת ועריכת שמחות). איך מתמודדים עם מציאות חיצונית עגומה ומעיקה? על ידי מחשבה אופטימית ושמחה.

הבעל שם טוב מלמד שכוח המחשבה של האדם הוא אדיר – "במקום מחשבתו של אדם שם הוא נמצא". במחשבה אתה יכול לשמח את עצמך בכל מצב, מחשבה אותיות בשמחה. יותר מזה, כאשר מפעילים מחשבה חיובית, המחשבה הזו משנה לבסוף את המציאות, "חשוב טוב, יהיה טוב". זו עבודה המתאימה לימי ספירת העומר, כמו שרומזת הגימטריא: ספירה = מחשבה.

נכון שהעולם-הזה מלא קשיים ודאגות, אבל בכח המחשבה האדם יכול לחיות בעולם הבא שכולו טוב. בחודש אייר אנו מוזמנים להקדיש מחשבה למציאות האחרת, הרוחנית והנסתרת, של העולם הבא, וכך 'למשוך' את השמחה מהעולם הבא אל תוך העולם הזה.

תיקון הלב בשמחה

לאחר ספירת העומר נהוג לומר "בזכות ספירת העומר שספרתי היום יתוקן מה שפגמתי בספירה חסד שבחסד" וכן הלאה – שבע המידות מחסד ועד מלכות הנכללות זו בזו – זהו תיקון מידות הלב המתבטאות בעושר המגוון של עולם הרגש.

כיצד באמת מתקנים את הלב? איך עושים שלום בין המידות השונות המתרוצצות בתוכנו, וגם בין אנשים שונים עם נטיות שונות? ואיך הופכים את הנטייה הראשונית של הרגש למשהו מתוקן, מעובד ומזוכך? התשובה היא: על ידי השכל השולט ומנווט, על ידי ספירת הבינה של הנפש, בכח ההתבוננות והמחשבה. אכן, הבינה נמשלת ל"אֵם הבנים" המולידה את מידות הלב, וישנם "חמישים שערי בינה" המלווים מלמעלה את תהליך התיקון ב-49 ימי הספירה.

הלב עצמו נוטה לעצבות, וכל שמחה רגעית מסתיימת בדיכאון כאשר נזכרים במוות... אבל בכח הבינה אנו מתמלאים שמחה אמיתית, "אם הבנים שמחה" כמו בעולם הבא. גם מי ששרוי במרה שחורה יכול לשנות את סדר האותיות של הביטוי ולהפוך ל-הרהור שמח. מחשבה טובה בשמחה.

 

[לפי 'מבחר שיעורי התבוננות' חלק ט]

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION