הצגת # 
זמרת הארץ

 לפי "פרק שירה" כל פרי משבעת המינים אומר שירה מיוחדת, ומעביר לנו מסר בתיקון הנפש. סדר ט"ו בשבט שהוא גם התוועדות חסידית עם פירות ט"ו בשבט.  

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
כולם צדיקים

הצדיק אינו זה שיודע לצום אלא זה שיודע לאכול, אכילה נכונה שאינה הופכת את האדם למגושם אלא פותחת דו-שיח בין הגוף והנשמה. קורס מזורז באמנות האכילה בעקבות האות צדי"ק המיוחדת לחודש שבט.  

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION