חברה ומדינה

ערבים זה בזה

קבלת התורה אינה רק כמחויבות אישית של האדם מישראל מול ה', אלא גם אחריות והתחייבות על הזולת

לקריאת המאמר

צדק צדק תרדֹף

מכתב לעמירם בן אוליאל

לקריאת המאמר

תיקון בחינוך

מהי ההלכה למעשה ביחס לעבודה זרה בימים אלו?  האם חובה עלינו לצאת מיד, כאן ועכשיו, למלחמת חורמה ולהשמיד 'בלי חשבון' את כל בתי העבודה הזרה בארץ ישראל?  

לקריאת המאמר

חופש האמונה

 

לקריאת המאמר

זכירת ארץ ישראל

פרשת עקב עוסקת הרבה במתנת הארץ וברכתה, אך אנו מוזהרים שרוב הברכה לא יביא לגאוה ושכחת ה'

לקריאת המאמר

רק חזק ואמץ

מה אומרת ההלכה על 'סירוב פקודה' במדינה יהודית מתוקנת?  

לקריאת המאמר

יושבי הארץ

ירושת הארץ, כיבושה וישיבתה, היא תנאי-מקדים להרבה מצוות בתורה

לקריאת המאמר

עבר הירדן שלנו

נחלת שנים וחצי השבטים בעבר הירדן המזרחי היא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, וכך התקיים "כל יושביה עליה"' כל שבט בנחלתו

לקריאת המאמר

אב ואם ומשפחה

מהי המשפחה ומה חשיבותה בישראל?

לקריאת המאמר

קנאים ומנהיגים

כיצד הקנאות מקבלת התייחסות מהנהגה המתונה במדינה מתוקנת

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION