חברה ומדינה

המהפכה החוקתית שלנו

דיון ציבורי חריף מתנהל על 'הרפורמה המשפטית' שמוביל שר המשפטים היום (טבת-שבט תשפ"ג). ממטרות התכנית: לשנות את דרך בחירת השופטים, להגביל את סמכות הבג"ץ להתערב בחקיקה, ולהגביל את כוחם של היועצים המשפטיים.  

לקריאת המאמר

כיצד מתקנים

שר חדש נכנס למשרד ממשלתי. יש לו תכניות מקיפות, חלומות גדולים וחזון מהפכני: מדיניות חדשה, תיקון עוולות ושידוד מערכות, רפורמה יסודית! אבל לא כולם מקבלים את פניו בשמחה. יש התנגדות חזקה, הרבה חשדנות ואפילו פחד. גורמים שונים, בעזרת כלי התקשורת, מתסיסים את האווירה בזעקת חמס.

לקריאת המאמר

בעקבות החשמונאים

המכבים-חשמונאים הם דוגמא ומופת. הם היו 'לוחמי חרות ישראל' למען התורה והקדוּשה ועסקו בטיהור המקדש, כאשר רוח הגבורה שלהם ינקו מבטחון בה' ולא מתחושת "כחי ועצם ידי"

לקריאת המאמר

המרד

עם חילופי השלטון בארץ לאחר הבחירות האחרונות (חשון תשפ"ג), קרא ראש הממשלה היוצא לראשי רשויות לא לשתף פעולה עם הממשל הנכנס (בתחומים מסוימים). בתגובה, טענו מהצד השני של המפה הפוליטית שמדובר ב"המרדה". זו הזדמנות טובה לעסוק בנושא הטעון של המרד.  

לקריאת המאמר

עבודה עברית

בדורנו, דור הגאולה בע"ה, ראוי לנהוג הידור מצוה ולהשתדל בעבודה עברית גם במידת חסידות ולפנים משורת הדין מתוך בטחון בה' שההשקעה במצוה איננה הפסד אלא רווח נקי

לקריאת המאמר

המשפחה היהודית

בתיקון המדינה, המאבק בנישואי תערובת והתבוללות צריך להיות משימה לאומית ראשונה במעלה. אפשר להסתגר לגמרי מפני כל מגע כזה, אך כיום יש לפעול בעיקר בדרך של מגע מתוקן-מתקן, להכיר בתפקידנו להשפיע על אומות העולם "

לקריאת המאמר

שמע בקֹלה

בתיקון המדינה, יש לפעול לעידוד הגירה לבני ישמעאל (ובני עמים אחרים) שאינם מקבלים את שלטון ישראל

לקריאת המאמר

הארץ המובטחת

בתיקון המדינה כיום יש להגדיר: אדמות מדינה וקרקעות ציבוריות בארץ שייכות לעם היהודי, דהיינו כלל היהודים בעולם.

לקריאת המאמר

הבחירה הנכונה

ביום שלישי הקרוב יש לצאת ולהצביע בבחירות! עלינו להגדיל את כוחם של יראי ה' אוהבי ישראל במערכת השלטון, והימנעות מהצבעה מוסיפה כח לגורמים המתנגדים לתורה ולאויבי ישראל (כדברי הרבי מליובאוויטש בנושא זה בעבר).  

לקריאת המאמר

בחירות למלך במרחשוָן

בשנת הקהל הנוכחית, ובתקופת בחירות במדינה, יש לעורר את הציפיה-הדרישה למלכות בית דוד.

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION