fbpx

חברה ומדינה

תיקון המדינה

מצע מעשי לתיקון מדינת ישראל על-פי הקבלה והחסידות

43.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
39.00 ₪
39.00 ₪
הנחה-4.00 ₪
-4.00 ₪

קומי אורי

פרקי מאבק ותקומה

55.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
50.00 ₪
50.00 ₪
הנחה-5.00 ₪
-5.00 ₪
25.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
25.00 ₪
25.00 ₪
הנחה

רוחו של משיח

התקופה בראי החסידות

69.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
60.00 ₪
60.00 ₪
הנחה-9.00 ₪
-9.00 ₪

מלך ביָפיו

הגואל בראי החסידות

55.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
40.00 ₪
40.00 ₪
הנחה-15.00 ₪
-15.00 ₪

בעִתה אחישנה

להבנת גאולת דורנו

69.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
60.00 ₪
60.00 ₪
הנחה-9.00 ₪
-9.00 ₪
55.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
49.00 ₪
49.00 ₪
הנחה-6.00 ₪
-6.00 ₪
55.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
49.00 ₪
49.00 ₪
הנחה-6.00 ₪
-6.00 ₪

Rectifying the State of Israel

A Political Platform Based on Kabbalah

69.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
62.00 ₪
62.00 ₪
הנחה-7.00 ₪
-7.00 ₪

Awakening the Spark Within

Five Dynamics of Leadership that Can Change the World

69.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
50.00 ₪
50.00 ₪
הנחה-19.00 ₪
-19.00 ₪