fbpx

עכשיו במבצע

אני לדודי ודודי לי

פרקי התבוננות איך לבוא בימי התשובה לתשובה מאהבה

59.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
50.00 ₪
50.00 ₪
הנחה-9.00 ₪
-9.00 ₪

יין משמח - סט

מסתורי חתונה ונישואין, חמישה כרכים

277.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
250.00 ₪
250.00 ₪
הנחה-27.00 ₪
-27.00 ₪

וכמטמונים תחפשנה - סט

מטמוני ספירת העומר לאור החסידות, שני כרכים

99.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
90.00 ₪
90.00 ₪
הנחה-9.00 ₪
-9.00 ₪

עולמות

שערים חדשים לקבלה וחסידות" - אסופה של 33 מאמרים בנושאים ...

98.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
49.00 ₪
49.00 ₪
הנחה-49.00 ₪
-49.00 ₪

פורים לנו

מאמרי התבוננות לימי הפורים

69.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
60.00 ₪
60.00 ₪
הנחה-9.00 ₪
-9.00 ₪

סודות מן הסדר - הגדה של פסח

הגדה של פסח עם פירושים מאת הרב גינזבורג פירושים ורעיונות ...

74.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
60.00 ₪
60.00 ₪
הנחה-14.00 ₪
-14.00 ₪