fbpx

על פרשיות השבוע ומעגל השנה

תורה ומועדים

מעין גנים סט 5 כרכים

מבט חסידי לפרשיות השבוע

200.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
190.00 ₪
190.00 ₪
הנחה-10.00 ₪
-10.00 ₪

המימד הפנימי

פרשת השבוע לאור הקבלה והחסידות

65.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
50.00 ₪
50.00 ₪
הנחה-15.00 ₪
-15.00 ₪

עץ פרי

בירור הלכתי בנושא מסוים, ולצידו, או בתוכו, התבוננות פנימית ...

65.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
50.00 ₪
50.00 ₪
הנחה-15.00 ₪
-15.00 ₪

הנרות הללו

הנרות הללו: מאמרי התבוננות לימי החנוכה שמונה מאמרים על ...

56.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
56.00 ₪
56.00 ₪
הנחה

סודות מן הסדר - הגדה של פסח

הגדה של פסח עם פירושים מאת הרב גינזבורג פירושים ורעיונות ...

74.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
60.00 ₪
60.00 ₪
הנחה-14.00 ₪
-14.00 ₪

מבט פנימי על ספירת העומר

ספירת העומר היא מסע בן 49 צעדים לתיקון הנפש, והספר שבידכם ...

28.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
20.00 ₪
20.00 ₪
הנחה-8.00 ₪
-8.00 ₪
26.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
26.00 ₪
26.00 ₪
הנחה

הזמן הפנימי

הזמן הפנימי הוא הזמנה לצעוד בשביליו המרתקים של לוח השנה ...

65.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
50.00 ₪
50.00 ₪
הנחה-15.00 ₪
-15.00 ₪

פורים לנו

מאמרי התבוננות לימי הפורים

69.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
60.00 ₪
60.00 ₪
הנחה-9.00 ₪
-9.00 ₪

לחיות עם הזמן א בראשית

ביאורים בליקוטי שיחות מכ""ק אדמו""ר מליובאוויטש

55.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
50.00 ₪
50.00 ₪
הנחה-5.00 ₪
-5.00 ₪

לחיות עם הזמן ב שמות

ביאורים בליקוטי שיחות מכ""ק אדמו""ר מליובאוויטש

55.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
50.00 ₪
50.00 ₪
הנחה-5.00 ₪
-5.00 ₪

לחיות עם הזמן ג ויקרא

ביאורים בליקוטי שיחות מכ""ק אדמו""ר מליובאוויטש

55.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
50.00 ₪
50.00 ₪
הנחה-5.00 ₪
-5.00 ₪

אני לדודי ודודי לי

פרקי התבוננות איך לבוא בימי התשובה לתשובה מאהבה

59.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
50.00 ₪
50.00 ₪
הנחה-9.00 ₪
-9.00 ₪

תום ודעת

מאמרים לאלול ותשרי

69.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
60.00 ₪
60.00 ₪
הנחה-9.00 ₪
-9.00 ₪

וכמטמונים תחפשנה - סט

מטמוני ספירת העומר לאור החסידות, שני כרכים

99.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
90.00 ₪
90.00 ₪
הנחה-9.00 ₪
-9.00 ₪
39.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
15.00 ₪
15.00 ₪
הנחה-24.00 ₪
-24.00 ₪

יין יצחק - ביאורים בהגדה של פסח

לקט מכתבי הרב גינזבורג ושיעוריו על חג הפסח וההגדה.

85.00 ₪
מחיר מכירה כולל הנחה
70.00 ₪
70.00 ₪
הנחה-15.00 ₪
-15.00 ₪