fbpx
×

הודעה

1 vmdebug vmTime: Time consumed for shipment/payment plugins: 6.19888305664062E-5
2 vmdebug shipmentmethod איסוף עצמי = TRUE for variable weight = 0 Reason: no boundary conditions set
3 vmdebug shipmentmethod איסוף עצמי = TRUE for variable order amount = 0 Reason: no boundary conditions set
4 vmdebug shipmentmethod איסוף עצמי = TRUE for variable zip = 0 Reason: no boundary conditions set
5 vmdebug shipmentmethod איסוף עצמי = TRUE for variable virtuemart_country_id, Reason: no boundary conditions set
6 vmdebug shipmentmethod דואר שליחים = TRUE for variable weight = 0 Reason: no boundary conditions set
7 vmdebug shipmentmethod דואר שליחים = TRUE for variable order amount = 0 Reason: no boundary conditions set
8 vmdebug shipmentmethod דואר שליחים = TRUE for variable zip = 0 Reason: no boundary conditions set
9 vmdebug shipmentmethod דואר שליחים = TRUE for variable virtuemart_country_id, Reason: no boundary conditions set
10 vmdebug shipmentmethod אין צורך במשלוח = TRUE for variable weight = 0 Reason: no boundary conditions set
11 vmdebug shipmentmethod אין צורך במשלוח = TRUE for variable order amount = 0 Reason: no boundary conditions set
12 vmdebug shipmentmethod אין צורך במשלוח = TRUE for variable zip = 0 Reason: no boundary conditions set
13 vmdebug shipmentmethod אין צורך במשלוח = TRUE for variable virtuemart_country_id, Reason: no boundary conditions set

רפואה שלמה

הדפסהדוא''ל
המערכת המורכבת והמושלמת ביותר בבריאה היא גופו של האדם, אשר נברא "בצלם אלהים". הקישור בין הגוף (החלק הפיזי, הנפש (החלק התודעתי) והנשמה (החלק האלקי שבאדם)הוא פלא מתמיד המאפשר את חיינו, האדם מצווה לשמור בריאות ושלמות נפשו וגופו - "נפש בריאה בגוף בריא" - והתורה מדריכה לכך כי שלמות זו חייבת לבוא יחד עם דאגה לצרכיה של הנשמה האלוקית שבאדם. 

גירסה חדשה של גוף נפש נשמה

With shipment דואר שליחים for 39.90 ₪
not_available.gif
תיאור המוצר

אם הגוף נחלש או נפגע, חס ושלום, יש לדאוג לרפואתו ושיקומו: "'ורפא ירפא' - מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא". אמנם, כאשר מדובר במערכת אלוקית מופלאה כגוף האדם, ברור כי לא די בחכמה האנושית - המתחקה אט אט אחר צפונות הגוף והנפש - ויש להעזר בחכמה האלוקית, חכמתו של בורא עולם, המתגלה לנו בתורה. כל תחומי החכמה האנושית זקוקים לבירורה והארתה של חכמת התורה, וקל וחומר שהדברים אמורים ביחס להבנת נזר הבריאה - האדם. 
ההתחקות אחר סודות גוף האדם היא מפתח להבנה האלקות. כלשון הפסוק "מבשרי אחזה אלוה". גופו של האדם הוא מעין משל לנמשל הלחקי העליון - לסודות הספירות העליונות. אכן, מכיון שכך, גם היחס ההפוך הוא נכון - לימוד מעמיק של סודות הספירות והעולמות העליונים פותח בפנינו הבנות חדשות על גופו של האדם. הבנות אלו הן, כמובן, גם מפתח לריפוי ולשיקום הגוף והנפש. באמצעותן ניתן להבין טוב יותר את הגוף, לתפוס את שרשיה הרוחניים של כל מחלה ואף להסתייע הריפוי באנרגיה אלקית. בכל הנושאים הללו עוסק הספר "גוף נפש ונשמה". כשהוא מעניק קריאת-כיוון מרתקת להשקה המופלאה בין עולם הקבלה ועולם הרפואה.