fbpx

קומי אורי

הדפסהדוא''ל
פרקי מאבק ותקומה
קומי אורי

With shipment דואר שליחים for 58.00 ₪
55.00 ₪
Salesprice with discount
30.00 ₪
30.00 ₪
Discount -25.00 ₪
-25.00 ₪
תיאור המוצר

לקט מאמרים שנכתבו בשנת המאבקים על גוש קטיף וצפון השומרון (סביב תוכנית ה"התנתקות"), אך שייכים גם לזמננו. המאמרים מצטרפים לבירור מעמיק של אופי הממסד הקיים בארץ ושל היחס הנכון שיש לנקוט כלפיו. מתוכם מסתמנת דרך חדשה וחיובית לראות גם בכאב ובקושי הזדמנות לעליה.

(מתאים גם למתחילים)

עריכה: איתיאל גלעדי

273 עמ'