fbpx

שלושה כתרים

הדפסהדוא''ל
עיונים בנגלה ובפנימיות בענייני שופטים, מלך וכהן גדול
שלושה כתרים

With shipment דואר שליחים for 58.00 ₪
69.00 ₪
Salesprice with discount
48.30 ₪
48.30 ₪
Discount -20.70 ₪
-20.70 ₪
תיאור המוצר

אסופת מאמרים המבקשים ללבן סוגיות בנושא הסמכויות בישראל – הסנהדרין, המלך והכהן הגדול. המאמרים משלבים בין עיון במקורות ההלכתיים לבין התבוננות בדרך הסוד. שמות המאמרים: ממון המוטל בספק • מצאתיה – ראיתיה • פתיחתא לסנהדרין • דינא דמלכותא דינא • מעשה נבות • עד מות הכהן הגדול • ספר המלך.

עריכה: ישראל אריאל

440 עמ'