fbpx

וממנה יִוָשֵעַ

הדפסהדוא''ל
וממנה יִוָשֵעַ

With shipment דואר שליחים for 58.00 ₪
25.00 ₪
Salesprice with discount
25.00 ₪
25.00 ₪
Discount
תיאור המוצר

ספר זה נכתב במקביל לקומי אורי ועוסק בנושאים קרובים, אך מתפרש מתוכם לתחומים רבים אחרים ולכן עומד בפני עצמו. הספר כולל שני מאמרים: "עת צרה היא ליעקב וממנה יִוָשֵעַ", ניתוח חיובי של בעיות הממסד; ו"קליפה קדמה לפרי", ביאור מקיף של תופעה בסיסית לפי התורה, לפיה לכל דבר מתוקן קודמת גרסה ראשונית וגולמית בבחינת תֹהו.

עריכה: ישראל אריאל

145 עמ'