fbpx

מלך ביָפיו

הדפסהדוא''ל
הגואל בראי החסידות
מלך ביָפיו

With shipment דואר שליחים for 58.00 ₪
55.00 ₪
Salesprice with discount
38.50 ₪
38.50 ₪
Discount -16.50 ₪
-16.50 ₪
תיאור המוצר

מעין 'ספר המשך' לרוחו של משיח, המלקט מאמרים העוסקים בחזון הגואל לפי תורת החסידות. לדמות הגואל נודעת חשיבות רבה בחסידות, בהיותה מגלמת הן את שיעור קומתו השלם של האדם המתוקן, והן את שלמות החברה והציבור. הספר בוחן מנהיגים חשובים בתולדות העם ומנסה לצייר את דמות הגואל העתידי.

עריכה: ישראל אריאל

248 עמ'