תורה ומדע

אבולוציה וכוח הבחירה

אי-יכולתו של המדע להתמודד עם הטבע ישירות גורמת לו לעוורון מול תופעות מורכבות. מה הקשר המפתיע בין כח הבחירה ובין המוטציות שמניעות קדימה את האבולוציה?

לקריאת המאמר

היחס למדע בתניא

בדרך כלל מקובל לחשוב שהחסידות מתנגדת במיוחד ללימוד המדע, אולם מפרק ח בספר התניא עולה שהסוגיה מורכבת יותר, ושיש בהחלט הרבה מקום ללימוד המדע בתנאים הנכונים ולמטרות הנכונות. מאמר ראשון בסדרה.  

לקריאת המאמר

זה היום תחלת מעשיך

הטבלה המחזורית באור התורה, חלק א' כיצד ניתן למצוא את הטבלה המודרנית של היסודות הכימיים בתוך מעשה בראשית? מה נוכל לגלות על עולם החומר אם נמצא הקבלה בין תיאור הבריאה ובין היסודות הכימיים?  

לקריאת המאמר

טבלת היסודות החדשה

הטבלה המחזורית באור התורה, חלק ב' מה ניתן לגלות כאשר מקבילים את התכונות המהותיות של המלים במעשה בראשית לטבלה המחזורית של היסודות?  

לקריאת המאמר

מספרים צורניים

הטבלה המחזורית באור התורה, חלק ג' מלבד הערך החשבוני, לכל מספר ישנה גם צורה גיאומטרית שמלמד על מהותו של המספר. אלו מספרים קשורים לברית שכורת ה' עם אברהם ומה אנחנו יכולים ללמוד מהם?  

לקריאת המאמר

נתיבות חכמה, שערי בינה

הטבלה המחזורית באור התורה, חלק ד' לכל תופעה בטבע בסיס מתמטי. בטבלה המחזורית של היסודות אלו הם המספרים הריבועים הכפולים. מה משמעותם של המספרים הללו בתורה?  

לקריאת המאמר

היסודות בפרשת מטות

ריכוז סוגי המתכות המופיעות בפרשת מלחמת מדין פותח לנו צהר לעולמם של היסודות הכימיים בתורה ולסודם הפנימי  

לקריאת המאמר

חכמה בגוים – תגייר

"חכמה בגוים תאמין" אין פירושו שיש לאמץ את החכמה והתרבות הכלליים כמות שהם, אלא שיש לאמן אותם - לעבד ולהכשיר אותם עד שייכנסו תחת כנפי האמונה. 

לקריאת המאמר

מדות הרחמים ותקיעות השופר

הסדרה החשבונית של חזקות המספר 3 חושפת לנו קשר עמוק בין יג מדות הרחמים ותקיעות השופר – מאפייני חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות

לקריאת המאמר

"בני בינה": בין אינדוקציה לדדוקציה

משה רבנו מחפש אנשים 'חכמים נבונים וידועים', דווקא אנשים 'נבונים' הוא לא מוצא. מהי דרך החשיבה של הבינה ואיך היא מתפקדת בתורה ובמדע?

לקריאת המאמר

זריזותו של השקד: המדע שבתורה

הוויכוח בין משה ואהרון לקרח מביא את הטבע להתגייס למערכה ומעורר אותנו לחשיבה מחודשת אודות היחסים האפשריים בין תורה ומדע ולגילוי חלק 'התורה שבמדע' הנסתר מעיני המדען המודרני

לקריאת המאמר

מתמטיקה בשירות התורה

לימוד המתמטיקה נעשה בדרך כלל או מטעמים פרגמטיים או מתוך סקרנות אינטלקטואלית. אך המניע הגבוה ביותר הוא ללמוד מתמטיקה כדי להתקרב לקדוש-ברוך-הוא.

לקריאת המאמר

אחד מי יודע? החינוך בליל הסדר

חג הפסח מציף את סוגית חינוך הילדים לתורה. אך מתוך התורה ניתן גם ללמוד מקצועות אחרים - כגון חשבון. כיצד יש לחנך חינוך תורני-מתמטי? 

לקריאת המאמר

ארץ נחלי מים

מהו הנחל הסודי היורד מהר סיני, איך הוא קשור לתורת ארץ ישראל ומה השפעת שניהם על צביון הישיבה העתידית?

לקריאת המאמר

מה ש(לא) היה להוכיח

הרבי מליובאוויטש על טיעונים למציאות האלֹקים במכתב לצעירים מונה הרבי שלושה טיעונים למציאות האלקים. שלושת הטיעונים מהווים סולם תודעתי, המעלה אותנו למקום בו אנו לא זקוקים כלל להוכחות. 

לקריאת המאמר

בן כמה היקום? תלוי במתבונן

תפקיד דגם העולמות הקבלי באיחוד התורה והמדע, חלק ב' האם היקום בין 5771 שנה, בן 13.4 מיליארד שנה, או שמא הוא נברא כרגע? לפי הקבלה, כל התשובות נכונות.

לקריאת המאמר

השקפת עולמות

תפקיד דגם העולמות הקבלי באיחוד התורה והמדע, חלק א' חכמת הקבלה היא הממשק המחבר בין תמונת העולם המדעית לתמונת העולם התורנית, המודל הקבלי הראשי למטרה זו הוא מודל ארבעת העולמות. פרק ראשון בסדרה. 

לקריאת המאמר

מעיינות תהום וארובות שמים

חזון האיחוד של התורה והמדע  ספר הזוהר מנבא כי בדורנו יתרחש מבול נוסף, הפעם מבול של דעת. וכפי שבמבול הראשון נבעו המים מ"ארובות השמים" ומ"מעיינות תהום", כך גם מבול הדעת ימזג חָכְמה שמימית עם חָכְמה ארצית – תורה ומדע.

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION