הצגת # 
מלכי מדין

התבוננות בחמשת מלכי מדין שהם "הלעומת זה" של משה ותורתו והקבלתם לחמשה חומשי תורה מהווה תיקון וחיזוק המלחמה במה שמנגד לקדושה  

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי 88
נחלה מבוהלת

במבט ראשון, משה רבינו מקפיד על בקשת בני גד ובני ראובן להשאר בעבר הירדן. אך באמת גנוז בדבריהם פוטנציאל משיחי גדול, המתגלה דווקא באמצעות משה רבינו, השולח לשם כך את חצי שבט המנשה

לקריאת המאמר

נכתב על ידי איתיאל גלעדי 267
שתי גדות לירדן

תביעת עבר הירדן – בני גד וראובן (בדור הראשון) וזאב ז'בוטינסקי (בדור האחרון)

לקריאת המאמר

נכתב על ידי איתיאל גלעדי 1174

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION