עולמות

שערים חדשים לפנימיות התורה

עולמות הוא אסופה של 33 מאמרים קצרים במגוון רחב של נושאים. המאמרים כתובים בשפה בהירה, קולחת ושווה לכל נפש, ומהווים את שער הכניסה המתאים ביותר לקוראים חדשים. המאמרים מחולקים לחמישה שערים כלליים: א. מהי פנימיות התורה?; ב. תורת הנפש החסידית; ג.גבריות, נשיות וזוגיות; ד. קבלה וחסידות כאן ועכשיו; ה. מעגל השנה באור החסידות.

ראשיתם של מאמרי הספר במאמרים שנכתבו לאינטרנט, וחלקם מופיעים באתר זה. מאמרים אחרים הינם חדשים לגמרי ורואים אור לראשונה בספר זה. כל אחד ממאמרי הספר עומד בפני עצמו, אך מכנה משותף השוזרם יחד הינו חזון חיבור עולמות הקודש והחול: כיצד ניתן להעלות את החיים והמחשבה ה"חילוניים" אל הקדושה, ומהכיוון ההפוך, כיצד ניתן להפיק תורה חדשה מתוך מרחבי החולין. 

לרכישת הספר באתר ידיעות ספרים

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION