הצגת # 
דע לומר תודה

העמקה בהודיית לאה חושפת את המודעות העתידית (במהרה בימינו..) של תפילה והודיה תמידית

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
אל תירא עבדי יעקב

יציאתו של יעקב אבינו את קדושת ארץ ישראל מעוררת אצלו יראה, היראה של יציאה מגבולות הקדושה לחשכת הגלות וימי החול. על זה באה הבטחתו של הקב"ה, הבטחה לדורות, "אל תירא עבדי יעקב"

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
בחירת לבנו

איזה נוסח אתם מעדיפים בהזמנת החתונה "עם בחירת לבו" או "עם בת גילו"? התורה בוחרת את שניהם - יעקב אבינו עב"ג לאה אמנו, ויעקב אבינו עב"ל רחל אמנו.  

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
אשת הסוד ואשת הפלא

שתי נשותיו של יעקב, לאה ורחל, מייצגות את עולם הנסתר ועולם הנגלה. בלימוד הנסתר אנו מגלים עוד ועוד סודות, אך דוקא לימוד הנגלה מלמד אותנו לחוש פליאה מול ה'. כבני יעקב, עלינו 'לשאת' את שתי התודעות גם יחד.  

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION