הצגת # 
הבו גֹדל

פרשת האזינו היא שירת משה רבינו לקראת הפרידה מישראל. כתוב בספרים שבשירה זו רמוז כל מה שהיה, הווה ויהיה, כל מה שיעבור על עם ישראל עד ביאת המשיח ועד תחית המתים, וכל הקורות בפרט לכל אחד מישראל – זו השירה הנצחית של משה לכל אחד מישראל.  

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי 126
היכן נמצא השם שלי בתורה?

תלמיד אחד של הרמב"ן כפר בכל התורה כולה משום שלא מצא בפרשת האזינו את שמו. כאשר הראה לו רבו היכן מסתתר שמו הדבר עוררו לתשובה. 

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי 6038

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION