השראת השכינה בשלש רמות

מעבר להשראת השכינה בבית המקדש יש השראה גם בלבבות וזה מתבטא באופנים שונים בעבודת ה'

המשך קריאה: השראת השכינה בשלש רמות

לְמה אתה תורם?

יש אנשים שאוהבים לתרום לבית כנסת ויש אנשים שאוהבים לעזור לעניים. שניהם טובים וחשובים, אבל החיבור שלהם בדורנו הוא תרומה להפצת תורה

המשך קריאה: לְמה אתה תורם?

מי יבנה את המקדש

לאיזה בית מקדש אנו מצפים? כזה שמהווה הופעת האלוקי, הניסי והנשגב, או כזה שאנו נבנה בעשר אצבעותינו? ואולי משהו שיש בו משני הדברים גם יחד...

 

המשך קריאה: מי יבנה את המקדש

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION