הצגת # 
ווי העמודים

ממחציות השקל של ששים ריבוא יהודים נעשו אדני המשכן - יסודות בית ישראל. אבל יש עוד 3350 יהודים, יהודי 'שיריים' - שאפילו אין להם אות בתורה - מהם נעשו ווי העמודים, ודווקא בזכותם תבוא הגאולה.

לקריאת המאמר

שאלה של כסף

בכסף אפשר לקנות (כמעט) הכל. אבל למה אנו מתכוונים במלה כסף? שיעור במושגי יסוד בכלכלה ומסחר, לכבוד שבת 'שקלים' ופרשת פקודי. על כסף וזהב, אהבה ויראה, ותוספת יוקר לפורים בצורת מלפפון חמוץ...

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION