הצגת # 
גלות הדעת

                    גלות מצרים היא גלות הדעת וכל תהליך הגאולה מכוון לגאולת הדעת. ארבע רמות של גאולת הדעת ביציאת מצרים  

לקריאת המאמר

בין דם למים

בעשרת המכות שהיכה ה' את מצרים גנוזים סודות בעבודת ה' ששייכים לכולנו. מכות דם וצפרדע מלמדות אותנו על חום וקור דקדושה וחום וקור של הקליפה, מתי להשתמש והיכן?

לקריאת המאמר

גלות וגאולה בספירה אישית

כמה שנים היו בני ישראל בגלות מצרים? 400, 430, או 210? ואולי בכלל כל התשובות נכונות. הרוגוטשובר מלמד אותנו לספור מחדש.

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION