שהחיינו

התבוננות עומק בברכת שהחיינו  לאור פנימיות התורה

המשך קריאה: שהחיינו

עצלות קדושה

נראה שזריזות ותוקף הן המדות העיקריות הנדרשות לעובד ה', אבל דווקא בשביל לקבל מבט כולל על המציאות יש מקום גם לעצלות-חולשה. תופעה גופנית של עין עצלה מקבלת את הפשר הפנימי שלה בעבודת ה.

 

המשך קריאה: עצלות קדושה

עשיה בדרך ממילא

פעולה 'חלקה' בעולם צריכה להיות מלאה נוכחות, אך נטולת מודעות עצמית; תקיפה אך בלתי-מקובעת; נובעת מהמקום הקדום ביותר בנפש, אך מתחדשת באופן תמיד. המתכון לעשיה בדרך ממילא.

 

המשך קריאה: עשיה בדרך ממילא

רבי שמעלקא מניקלשבורג| שבת ביום חול

 

עבודת הבינוני משתקפת בסיפור מיוחד על רבי שמעלקע מניקלשבורג

המשך קריאה: רבי שמעלקא מניקלשבורג| שבת ביום חול

גוי אחד בארץ

קריאת הנצח של עם ישראל, "שמע ישראל", חותמת במלה "אחד". ה"אחד" הזה מתייחס לה', שאין כיוצא בו; לתורת ה', המהווה את העולם ומגלה בו אלקות; ובעיקר לכח של עם ישראל, "גוי אחד בארץ", כח המאחד את המציאות כולה למקשה אחת.

 

המשך קריאה: גוי אחד בארץ

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION