אבן הבוחן: חיי הנישואין

חתונה, זוגיות, משפחה. לא רק המצוה הראשונה בתורה ולא רק כיף חיים, אלא השפיות בעצמה. חיי נישואין מתוקנים הם אבן הבוחן לבריאות הנפש והשכנת שלום בית היא מהסוגיות העמוקות ביעוץ.

 

חלק השו”ע השלישי, העוסק בעניני הנישואין, נקרא “אבן העזר”. מסביר אדמו”ר הריי”צ מליובאוויטש שהדבר מלמד ש”חיי המשפחה הם אבן הבוחן” דרכו יכול היהודי לאמוד עד כמה אורח חייו מדויק (“אורח חיים”) וכמה קנה בנפשו דעת אמתית (“יורה דעה”). כלומר, זהו המדד לתפקוד תקין ומודעות נכונה, שני הגורמים העיקריים שמגדירים בריאות נפשית. מדוע?

בכלל, ידוע מצדיקים כי הוספה באהבת ישראל היא המדד לכך שהתקדמות האדם בעבודת ה’, בכל התחומים, היא אמתית. בתחומים מופשטים ורוחניים יותר האדם עלול לשגות בדמיונות, אך הזולת הממשי והיחס אליו מאפשרים מדידה-של-אמת. מכיון שהזירה הראשונה לקיום שלם של מצות “ואהבת לרעך כמוך” היא בין איש לאשתו (ומשם האהבה מתפשטת למעגלים נוספים) מובן שחיי המשפחה הם אבן הבוחן המשמעותית ביותר לעבודת ה’ של האדם – את בן/בת הזוג (וגם את הילדים) קשה לרמות, והיחס בבית בוחן ומאמת את עבודת האדם.

בפרט, במושגי הקבלה והחסידות, בריאות נפשית שייכת ל”עולם התיקון”, המתאפיין בגיוון, איזון ויציבות, ואילו הפרעות נפשיות ומשברים שייכים ל”עולם התהו”, המתאפיין בחד-גוניות והקצנה שסופם משבר והתמוטטות. והנה, בפרשית מלכי אדום, ממנה נלמדים סודות עולם התהו, בולט כי המלך היחיד שלא נאמר בו “וימת” – כלומר, שמלכותו לא קרסה והתבטלה – הוא גם המלך היחיד בו מופיע “שם אשתו”. גם חז”ל לומדים את החיוב הכללי לנישואין (מעבר לגדרי החיוב המדויקים של מצות “פרו ורבו”) מהפסוק “לא תהו בראה לשבת יצרה”. כלומר, רווקות היא מצב-תהו ונישואין הם תיקון – בריאות ותיקון הנפש הולכים יד ביד עם חיי נישואין תקינים.

אדם שחי לבדו נותן דין וחשבון רק לעצמו, ולכן הוא יכול לשגות בדמיונות, להעצים דימוי עצמי כוזב ולטפח הפרעות אישיות תחת הכסות של ‘אופי יחודי’, ‘עולם פנימי עשיר’ ושאר ביטויי-גאוה-מכובסים. בנישואין, בן הזוג משקף לאדם את מצבו האמתי, מציל אותו מדמיונות ומסייע לו להתקדם באמת. מצדה השני של מטבע הגאוה נמצאים העצבות והיאוש, וגם להם החיים-בשניהם הם התרופה העיקרית – “טובים השנים מן האחד… כי אם יפלו האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו”.

והעיקר, יסוד עולם התיקון הוא התכללות – היכולת להבין ולהכיל דעה נוספת, לתת לזולת מקום אמתי, לוותר במדת הצורך, לקבל מהאחר את מעלותיו ולהשפיע-להשלים אותו במתנות היחודיות ששייכות לי. יסוד ההתכללות הוא-הוא יסוד חיי נישואין. כריתת הברית עם בן זוג והצורך להגיע שוב ושוב לאיזון הנכון איתו הם הבניה האמתית והמדויקת ביותר של אישיות מתוקנת, שבע”ה תתפקד נכון בכל תחומי החיים (כמובן, בשביל להתחיל לצעוד ביחד צריכים להפנים בסיס-של-תיקון, שביטויו הראשון יהיה חיפוש נכון של החצי-השני). לכן גם יש ביעוץ זוגי עומק שאין ביעוץ פרטני (בדומה לעומק של דיני ממונות ביחס לאיסור והיתר), בשל הצורך למצוא שביל זהב שמאזן באמת בין הרצונות והצרכים של שתי נפשות ולהביאן להשלמה אמתית.

וטיפ לסיום: לפי הזוהר אבן הבוחן היא היכולת לקבל בקורת והתנגדות – האם ‘ביטוש’ מהחוץ גורם לאדם להסתגר בעצמו, לחרף ולגדף, או שהוא מסיר ממנו קליפות, מלטש אותו ומאפשר לו להאיר יותר. בחירת האדם איך לקבל את השיקוף-התיקון-האיזון של בן הזוג, כ”עזר” שמקדם ובונה אותו או כ”‘כנגדו’ להלחם בו”, היא הלוז של שלום-הבית – הכח לנצל את אבן הבוחן ל”אבן העזר” באמת.

לקריאה נוספת:  torathanefesh.org

הרשמו עכשיו וקבלו עדכונים מ"גל עיני"

דילוג לתוכן