שכל, רגש וחויה

שכל, רגש וחויה

הגילוי האלקי השלם הוא בעולם האצילות. בעולמות התחתונים אליהם אנו שייכים, בריאה-יצירה-עשיה, מודגשת החלוקה הכללית למושכל-מורגש-מוטבע. כאשר השכל, הרגש וחוית-המציאות שונה בכל עולם - ומהם נגזרת עבודת ה' המיוחדת בכל אחד מהעולמות.    

קרא עוד

מאמרים חדשים נוספים

רבי שמואל מקאמינקא | מנהיג בגיהנם

רבי שמואל מקאמינקא | מנהיג בגיהנם

  "אני במיטת חוליי שמח יותר מהם..." עניין השפלות והשמחה הכרוכים יחד שזורים לאורך ימיו של הצדיק רבי שמואל

קרא עוד
עצלות קדושה

עצלות קדושה

נראה שזריזות ותוקף הן המדות העיקריות הנדרשות לעובד ה', אבל דווקא בשביל לקבל מבט כולל על המציאות יש מקום גם לעצלות-חולשה. תופעה גופנית...

קרא עוד
רבי שמעלקא מניקלשבורג| שבת ביום חול

רבי שמעלקא מניקלשבורג| שבת ביום חול

  עבודת הבינוני משתקפת בסיפור מיוחד על רבי שמעלקע מניקלשבורג

קרא עוד

חדש! יעלת חן - הפינה הנשית

רק חצי

רק חצי

מצוות הבאת מחצית השקל, היוותה את הקריאה המיוחדת לפני שבועיים. ואולם, זכר למחצית השקל מביאים דווקא בתענית אסתר שתחול השבוע, ולירושלמים במנחת יום הפורים...

קרא עוד
שטות דקדושה

שטות דקדושה

משנכנס אדר אנו מוצאות את עצמנו מחפשות את האיזון בין רצינות תהומית לליצנות פרועה, ה'שטות דקדושה' עוזרת לנו לחרוג מהמסגרת ונותנת לנו טעימה של...

קרא עוד
קול אחר

קול אחר

בתוך מערבולת של חיים מודרניים, פמיניזם ולנוכח אירועים שלא מאפשרים לנו לשמור על זכות השתיקה, אנו נדרשות לברר לעצמנו איך לפנות החוצה, לבטא את...

קרא עוד

תורת הנפש - פסיכולוגיה יהודית

מפריצות לפריצה

מפריצות לפריצה

תמודדות עם מכת הפריצות היא דרך הפנמה ש"לית אתר פנוי מיניה" - המאפשרת לפרוץ לעולם כולו בגילוי אלקות.

קרא עוד
לזכור קדימה

לזכור קדימה

    "והימים האלה נזכרים ונעשים" - הזכרון מחולל מציאות, ההולכת ומשתפרת מדור לדור, כך שעם הזמן עובר 'משקל' הזכרון מן העבר אל העתיד.

קרא עוד
תרגיש מיותר!

תרגיש מיותר!

 להרגיש מיותר זה הכי-הכי. בעולם שלנו חושבים שלמי שלא שם את עצמו במרכז יש בעיה, אבל האמת היא שמי ש"משים את עצמו כשיריים"...

קרא עוד

פנימיות המצוות

להתפלל עם הצדיקים

להתפלל עם הצדיקים

כשאדם נגש לתפלה הוא נתקל בשלל מבוכות קיומיות - האם להתפלל? על מה להתפלל? איך להתפלל? ומי הוא בכלל, אני, המתפלל? דמויות הצדיקים-המתפללים בתנ"ך...

קרא עוד
מבוא לכוונות

מבוא לכוונות

היחס לכוונות התפלה בחסידות

קרא עוד
חובה שהיא תענוג

חובה שהיא תענוג

אור השבת – מעין עולם הבא

קרא עוד

תורה ומדע

 פרצוף הרפואה

פרצוף הרפואה

"וְרַפֹּא יְרַפֵּא". בכל פעם שיש כפילות כזו בתורה צריך לפרש ולהסביר למה הדבר נאמר פעמיים. במאמר נתבונן בשבעה פירושים במדרש המסבירים את הכפילות...

קרא עוד
האקדמיה התורנית – פרק א

האקדמיה התורנית – פרק א

מודל קבלי עמוק  מציג את ההקבלות בין המקצועות השונים של החכמה האנושית כפי שזו התפתחה מאז המהפכה המדעית של העת החדשה ובין...

קרא עוד
עולמות התורה, עולמות המדע

עולמות התורה, עולמות המדע

ארבעת העולמות, פרק 6 חיבור ראשוני בין מודל העולמות לבין סוגיית התורה והמדע מעלה כי שני העולמות העליונים שייכים יותר לתורה ושני העולמות...

קרא עוד

סיפורי צדיקים

רבי שמואל מקאמינקא | מנהיג בגיהנם

רבי שמואל מקאמינקא | מנהיג בגיהנם

  "אני במיטת חוליי שמח יותר מהם..." עניין השפלות והשמחה הכרוכים יחד שזורים לאורך ימיו של הצדיק רבי שמואל

קרא עוד
ה'אוהב ישראל' מאפטא | מצה ומריבה

ה'אוהב ישראל' מאפטא | מצה ומריבה

ההנהגות של האוהב ישראל בנוגע למאכלים מתמיהות במבט ראשון אבל העמקה בדמות המופלאה ממתיקה את הרושם הראשוני ומשאירה טעם של עוד

קרא עוד
החידושי הרי"ם | הנהגה בתורה

החידושי הרי"ם | הנהגה בתורה

רבי יצחק מאיר אלתר ניצב בין אהבה ליראה ומנהיג את עדת החסידים עם התורה הקדושה - שזירת הלמדנות הליטאית בלב החם של החסידות.

קרא עוד

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION