הבעש"ט| כסות ולשון שינה

הבעש"ט| כסות ולשון שינה

בתחפושתו פועל הבעל שם טוב לשבירת המחיצות המחלקות בין דמותו של דיין לדמותו של איש כפרי פשוט, ומעורר את הרואים להכיר בשוויון הבא מצד נקודת היהדות

קרא עוד

מאמרים חדשים נוספים

בחירת ישראל

בחירת ישראל

הבחירה של הקב"ה בעם ישראל, שייכת לכך ששרש נשמות ישראל הוא-הוא כח הבחירה האלקי, כאשר עוד לפני עלית הרצון האלוקי ה' נמלך...

קרא עוד
הרבי הריי"צ | חוש בעולם הזה

הרבי הריי"צ | חוש בעולם הזה

לרבי הריי"צ היה חוש בעולם הזה אבל לא כזה שמנתק ח"ו מאלוקים חיים אלא כזה שמעצמים את ההתקשרות למלך עולם

קרא עוד
רק סבלנות!

רק סבלנות!

הסוד של חודש תמוז: מדת ארך אפים, סבלנות לכולם

קרא עוד

חדש! יעלת חן - הפינה הנשית

רק חצי

רק חצי

מצוות הבאת מחצית השקל, היוותה את הקריאה המיוחדת לפני שבועיים. ואולם, זכר למחצית השקל מביאים דווקא בתענית אסתר שתחול השבוע, ולירושלמים במנחת יום הפורים...

קרא עוד
שטות דקדושה

שטות דקדושה

משנכנס אדר אנו מוצאות את עצמנו מחפשות את האיזון בין רצינות תהומית לליצנות פרועה, ה'שטות דקדושה' עוזרת לנו לחרוג מהמסגרת ונותנת לנו טעימה של...

קרא עוד
קול אחר

קול אחר

בתוך מערבולת של חיים מודרניים, פמיניזם ולנוכח אירועים שלא מאפשרים לנו לשמור על זכות השתיקה, אנו נדרשות לברר לעצמנו איך לפנות החוצה, לבטא את...

קרא עוד

תורת הנפש - פסיכולוגיה יהודית

מפריצות לפריצה

מפריצות לפריצה

תמודדות עם מכת הפריצות היא דרך הפנמה ש"לית אתר פנוי מיניה" - המאפשרת לפרוץ לעולם כולו בגילוי אלקות.

קרא עוד
לזכור קדימה

לזכור קדימה

    "והימים האלה נזכרים ונעשים" - הזכרון מחולל מציאות, ההולכת ומשתפרת מדור לדור, כך שעם הזמן עובר 'משקל' הזכרון מן העבר אל העתיד.

קרא עוד

פנימיות המצוות

להתפלל עם הצדיקים

להתפלל עם הצדיקים

כשאדם נגש לתפלה הוא נתקל בשלל מבוכות קיומיות - האם להתפלל? על מה להתפלל? איך להתפלל? ומי הוא בכלל, אני, המתפלל? דמויות הצדיקים-המתפללים בתנ"ך...

קרא עוד
מבוא לכוונות

מבוא לכוונות

היחס לכוונות התפלה בחסידות

קרא עוד
חובה שהיא תענוג

חובה שהיא תענוג

אור השבת – מעין עולם הבא

קרא עוד

תורה ומדע

 פרצוף הרפואה

פרצוף הרפואה

"וְרַפֹּא יְרַפֵּא". בכל פעם שיש כפילות כזו בתורה צריך לפרש ולהסביר למה הדבר נאמר פעמיים. במאמר נתבונן בשבעה פירושים במדרש המסבירים את הכפילות...

קרא עוד
האקדמיה התורנית – פרק א

האקדמיה התורנית – פרק א

מודל קבלי עמוק  מציג את ההקבלות בין המקצועות השונים של החכמה האנושית כפי שזו התפתחה מאז המהפכה המדעית של העת החדשה ובין...

קרא עוד
עולמות התורה, עולמות המדע

עולמות התורה, עולמות המדע

ארבעת העולמות, פרק 6 חיבור ראשוני בין מודל העולמות לבין סוגיית התורה והמדע מעלה כי שני העולמות העליונים שייכים יותר לתורה ושני העולמות...

קרא עוד

סיפורי צדיקים

הרבי הריי"צ | חוש בעולם הזה

הרבי הריי"צ | חוש בעולם הזה

לרבי הריי"צ היה חוש בעולם הזה אבל לא כזה שמנתק ח"ו מאלוקים חיים אלא כזה שמעצמים את ההתקשרות למלך עולם

קרא עוד
המגיד מטריסק | מה מרויחים מהכלא?

המגיד מטריסק | מה מרויחים מהכלא?

עומק המסירות והאהבה שבין רבי לחסיד, ועבודת ה' ביראה לה אפשר לזכות בבית הכלא

קרא עוד

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION