אורות של גאולה

תקציר התוועדות י"ט כסלו תשע"ו – היכל התרבות תל אביב

להתוועדות המלאה לחצו כאן

שתי פעמים בתנ”ך מופיעה המלה “אור” פעמיים באותו פסוק: “ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור“, “העם ההֹלכים בחשך ראו אור גדול יֹשבי בארץ צלמות אור נגה עליהם” (רמז גם לשמו של אדמו”ר הזקן, רבי שניאור זלמן – שני אור). בשני המקרים, האור מופיע על רקע חושך שקדם לו. החושך הוא מציאות של צרה וגלות, כמו הצרה של מלחמת סנחריב שעליה נאמר “העם ההלכים בחשך”. האור הראשון הוא אור הישועה מהצרה, והאור השני הוא אור הנחמה על הצער שהיה בעת הצרה. רק כששני האורות מופיעים זו גאולה שלמה – ישועה מכל הצרות של עם ישראל, ונחמה על הצרות הכי גדולות (אפילו נוראות השואה בדור הקודם), עד שנאמר “אודך הוי’ כי אנפת בי [אני מודה על שכעסת עלי] ישֹב אפך ותנחמני”.

חיבור האהבה והיראה

אור הוא נוטריקון אהבה ויראה. מורנו הבעל שם טוב אמר ש-אור בגימטריא רז. רז אינו רק סוד הנשמר בחשאי, אלא תופעה של נשיאת הפכים שאינה נתפסת בשכל. חיבור האהבה והיראה בנפש – משיכה (אהבה) ורתיעה (יראה) כאחד – הוא רז עמוק ובלתי-נתפס, המתקיים דווקא בעבודת ה’ מתוך בטול.

האהבה היא מדתו של אברהם אבינו, היראה היא מדתו של יצחק אבינו, והחיבור השלם הוא ביעקב אבינו (“תפארת ישראל”). “וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען” – יעקב יושב בארצו של יצחק, שמדתו יראה ופחד, כרמוז גם במלה “מגורי” (מלשון “מגור מסביב”). אמנם, יעקב אבינו לא נרתע ונסוג מתוך פחד – הוא “ישב” בפחד, משום שאצלו הפחד עצמו הוא כלי שבתוכו נמצאת “אהבה בתענוגים” (“מגורי” מלשון מגוּרה, “אוצר של יראת שמים”). הפחד העמוק ביותר הוא “יראת בושת” מעצם הקיום מול האין-סופיות של ה’, אך כאשר זוכים גם לאהבה בתענוגים, גם יראת הבשת היא מיושבת (והרמז בתיקוני הזהר: בראשית אותיות יראבשת ואותיות שב יראת – שב ביראת ה’).

“בארץ מגורי אביו ארץ כנען“. כנען לשון הכנעה – הכנעת היהודי לתורה המאפשרת  לרשת את הארץ ולהפוך אותה לארץ ישראל. “כנעני” בתורה פירושו גם סוחר, המסחר היהודי הוא “עבודת הבירורים” – לגאול את הניצוצות מכל מקום שהם – והצלחה במסחר זה תלויה בחיבור האהבה והיראה מתוך הכנעה.

שלום האמת של דוד המלך

חז”ל מסבירים שדוד המלך אמר “פדה בשלום נפשי כי ברבים היו עמדי” על מלחמתו באבשלום, כאשר גם ה”רבים” שנלחמו לצד אבשלום כנגד דוד התפללו בסתר לבם להצלחת דוד. דוד המלך לא בנה את המקדש כי היה איש מלחמה. אבשלום בנו מרד בו בטענה שהוא עצמו רוצה שלום – אב-שלום (אב לשון רצון, אבה) – ואילו אביו הוא איש מלחמה והגיע הזמן להחליף את ההנהגה המיליטנטית בהנהגה רודפת שלום. בכל זאת, חיילי אבשלום התפללו לטובת דוד כי ידעו בסתר לבם שדוד אינו אוהב מלחמות ורק ה’ בהשגחתו אילץ אותו להלחם מלחמות ה’. אכן, לאחר ה’הכנעה’ וה’הבדלה’ שבמלחמות, תבוא ה’המתקה’ של שלום-אמת דווקא על ידי “דוד מלך ישראל חי וקים”. כך גם מלך המשיח, לאחר שינצח במלחמות ה’ יבנה את בית השלום – בית המקדש – יקבץ את נדחי ישראל ויביא שלום-אמת לעולם כולו, כשיביא את כל באי עולם לעבוד את ה’ שכם אחד.

תיקון אוריה החתי

השם העיקרי בתנ”ך שקשור לאור הוא אוריה. כשם שכתוב באריז”ל שמשיח יבוא בדור בו קרח יודה במנהיגות משה רבינו, כך יש לומר שביאת המשיח תלויה בהשלמה בין אוריה החתי לדוד המלך ותיקון הפגם של דוד בהריגת אוריה. חיבור זה תלוי בדמותו של חושי הארכי (“רֵעֶה דוד” אשר סייע ב”פדה בשלום נפשי” ממלחמת אבשלום) – ששמו מורכב מאותיות חשך (הבולטות בשם) ו-יהי אור – העולה בגימטריא אוריהחושידוד (ר”ת אחד).

להתוועדות המלאה לחצו כאן

תמונות מהאירוע 

הרשמו עכשיו וקבלו עדכונים מ"גל עיני"

דילוג לתוכן