דם נקי

אהבת ואחדות ישראל הן מצב בריא בו הדם זורם כסדרו בגוף השלם של עם ישראל, ופירוד לבבות ושנאת חנם הם חולי הנובע מהפרעות בזרימת הדם. התבוננות בסודות דם מלמדת אותנו כיצד 'לנקות את הדם' בתוך עם ישראל.

בריאות האדם תלויה במחזור דם תקין, המזרים רוח החיים מהלב לכל אברי הגוף וחוזר חלילה. באמצעות דימוי זה מסביר אדמו”ר הזקן את חשיבות חיבור נשמות ישראל, זרימה תקינה ביניהן של רוח החיים מהשכינה (הלב) והחולי הנגרם לעם ולעולם כולו בהעדרם – “כי חורבן בית שני ונפילת ישראל בגלות והסתלקות השכינה וירידתה לאדום בבחינת גלות כביכול הכל היה בעון שנאת חנם ופירוד לבבות ר”ל” (תניא אגה”ק לא). מתאים בתקופה זו – בימי בין המצרים ולאור האקטואליה – להתבונן בתיקון מערכת הדם:

בסגנון המדובר היום, פירוד-לבבות נובע מ’דם רע’ בין אנשים. כדי שהדם יזרום כסדרו, יועיל ולא יזיק, צריך לטהרו ולזככו – להפוך אותו, בלשון התורה, ל”דם נקי”.

רכיבי הדם מכוונים כנגד אותיות שם הוי’ ב”ה כסדרן: י – תאים לבנים, האמונים על מלחמת מערכת-החיסון בגורמי מחלות; ה – תאים אדומים, המוליכים בגוף את רוח-החיים (חמצן); ו – פלזמה, המוליכה את התאים ועוד הרבה רכיבים חשובים להזנת ותפקוד הגוף; ה – טסיות, האחראיות על קרישת הדם.

כשהדם נקי החברה בריאה:

כל מאבק פנימי מזיק בעם ישראל הוא מחלה אוטואימונית, בה מערכת החיסון תוקפת את הגוף עצמו במקום להלחם בגורמי המחלות. כדי שכוחות-המלחמה יפעלו כדבעי, כנגד האויבים האמתיים, עליהם לנבוע דווקא מ”תאים לבנים” מתוקנים – מצד האהבה והחסד שמבטא הצבע הלבן. אהבה ואחדות בינינו נותנים כח להוציא מתוכנו גורמים זרים ומזיקים ולהלחם בתוקפים אותנו מהחוץ.

בתאי הדם האדומים – 99% מתאי הדם, הנותנים לו את צבעו ואת שמו – טמון כח המדמה, שהוא עולם הדימויים וההקשרים שלנו, ה’צבע’ והפרשנות למה שמתחולל לנגד עינינו והיכולת לדמיין תסריטים שונים. כאשר הדם טמא ועכור, חלילה, הדמיונות שלנו על הזולת ועל המצב מזיקים, משבשים את שיקול הדעת ומייצרים שנאה ופחד – ‘דם רע’ בכל חלקי החברה. לאידך, כשהדם טהור ונקי – כשאנו דנים את הזולת לכף זכות ומקפידים על חשיבה חיובית – הדם נושא רוח-חיים, חמצן המאוורר ומחיה את החברה כולה.

הפלזמה מוליכה בגוף מגוון איכויות המזינות את תאי הגוף ומאפשרות את תפקודם התקין וגם מאפשרת סינון והוצאת פסולת מהגוף – תפקוד נכון שלה מאפשר חיבור והתכללות בין הגוונים השונים של החברה, כשהטוב והמועיל שתורם כל אחד מועיל לכולם (והחלקים השליליים ‘זורמים’ החוצה).

טסיות הדם אחראיות על קרישת הדם במקרה של דימום – היכולת לעצור מלחמות ומריבות, פציעה פנימית או חיצונית חלילה, ולשקם חזרה את החברה.

יצירת “דם נקי” בחברה תלויה במנהיג הצדיק, הנמשל ללב: המלך פועל להגנת העם מתוך אהבת ישראל; הוא אחראי לעולם הדימויים והחלומות של העם; הוא המנווט את החברה, מפקיד כל אחד על תפקידו הראוי לו ודואג לזרימה והתכללות; ועליו נאמר “זה יעצֹר בעמי” כשצריך לעצור דימום חלילה. החיבור למנהיג צדיק מזכה ב”דם נקי“!

הרשמו עכשיו וקבלו עדכונים מ"גל עיני"

דילוג לתוכן