הבחירה הנכונה

ביום שלישי הקרוב יש לצאת ולהצביע בבחירות! עלינו להגדיל את כוחם של יראי ה' אוהבי ישראל במערכת השלטון, והימנעות מהצבעה מוסיפה כח לגורמים המתנגדים לתורה ולאויבי ישראל (כדברי הרבי מליובאוויטש בנושא זה בעבר).  

למי צריך להצביע? לא ננקוב כאן בשמה של מפלגה מסוימת (כיון שמי שעוסק בעיקר בהפצת תורה ראוי שיהיה בלתי-מפלגתי) אך נציג אמירה עקרונית. באופן כללי, ודאי שיש להצביע למפלגה הנאמנת ביותר לתורה (המפלגה “החרדית ביותר” כלשונו של הרבי, ואין הכוונה לזיהוי מגזרי), אך בהקשר הזה יש להסביר מהי הנאמנות הנדרשת.

סמכות התורה

מהם עקרונות היסוד של המדינה היהודית המתוקנת אליה אנו שואפים? דבר ראשון, לפני שמדברים על קווים מעשיים של מדיניות (פנים וחוץ), קיימת הכרה בסמכות העליונה, התורה. סמכות המדינה, חוקיה ומוסדותיה, שרירים וקיימים רק במידה שאינם סותרים את חוק התורה, ולמעשה הם יונקים את סמכותם מהתורה בלבד. זו הנקודה הראשונית והיא פשוטה וחדה, מתוך אמונה בה’ יתברך נותן התורה, ממעמד הר סיני ולעולם ועד.

תודעת השלמות

יש להרחיב את התמונה ולדבר על המשולש של ערכי היסוד: תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל. בכל אלו, ההכרה הנכונה היא שמדובר בדבר שלם, וכך ישנן ‘שלש שלמויות’, שלמות התורה, שלמות העם ושלמות הארץ. שלמות התורה: כל התורה כולה, וכל תרי”ג המצוות שבה, הן שלמות אחת. גם כאשר יש קשיים ועיכובים בשמירת התורה במלואה, התודעה היא שכל התורה היא דבר ה’ ורצונו ואי אפשר לוותר גם על נקודה אחת ממנה. שלמות העם: לא מוותרים על אף יהודי, “לא ידח ממנו נדח”, ו”כל ישראל ערבים זה בזה”, כאשר גרי-הצדק מתקבלים בשמחה ומצטרפים לשלמות העם. לעומת זאת, נגע התבוללות ונישואי תערובת, כמו גם ‘גיורים’ מזוייפים שאין בהם ממש – הינם פגיעה חמורה בשלמות העם. שלמות הארץ: כל ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל בידי ה’ לנחלת עולם, כל הארץ שייכת לכל העם. גם כאשר איננו יכולים לממש את הזכות על הארץ, או על חלקים ממנה, היא שלנו, ובבוא העת בע”ה נשחרר אותה מיד זרים. ממילא, אין מקום לוויתורים על חלקי הארץ שזכינו בהם בהשגחה נפלאה, דבר שמהווה גם סכנה נוראה לשלום העם (כמו שהוכח רבות, לצערנו).

כיום, צריך לבחור באנשים יראי שמים הדוגלים בשלש השלמויות, שלמות התורה שלמות העם ושלמות הארץ.

ארץ-עם-תורה

תורה-עם-ארץ הן שלש שלמויות המהוות יחד שלמות אחת. אך לעתים צריך להבחין ולקבוע איזה-שהוא סדר קדימה ועדיפות. מה יהיה למשל אם פלוני ואלמוני מחוייבים לשלש השלמויות אך פלוני ‘חזק’ ביותר בשלמות התורה ואלמוני ‘חזק’ יותר בשלמות העם? מהו המפתח והשרש ומה קודם למה?

יש ללמוד מהופעת השלמויות בתורה: תחילה מופיעה שלמות הארץ. ספר בראשית כולו מלמד את זכותנו על הארץ, “כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים”, וכן בסיפורי האבות הקדושים הברית הראשונה נכרתת עם אברהם אבינו על הארץ המובטחת (ברית בין הבתרים). לאחר מכן מופיעה שלמות העם, בברית המילה עם ההבטחה על המשך הזרע ביצחק אבינו. ולאחר מכן באה ברית התורה, במעמד הר סיני.

ניתן לומר שכאשר נבחר בע”ה את מלך ישראל הרי על דגלו חרותות שלש השלמויות בסדר הזה: שלמות הארץ, שלמות העם, שלמות התורה. הדגש הראשון במלכות-מדינה הוא על שלמות הארץ (דבר שיש בו היום גם עניין של פיקוח נפש הקודם לכל), לאחר מכן שלמות העם ולבסוף שלמות התורה.

[לפי שיעור ד’ ניסן תשע”ט]

הרשמו עכשיו וקבלו עדכונים מ"גל עיני"

דילוג לתוכן