טבלת היסודות החדשה

הטבלה המחזורית באור התורה, חלק ב' מה ניתן לגלות כאשר מקבילים את התכונות המהותיות של המלים במעשה בראשית לטבלה המחזורית של היסודות?

<< לפרק הקודם || לפרק הבא >>

כפי שהוסבר בפרק הקודם, ר’ פנחס הורוויץ רשם את כל המלים השרשיות (המלים בעלות שרש דקדוקי שונה) בחמשה חמשי תורה לפי סדר ומצא שישנן 1820, כמנין הופעות שם הוי’ בחמשה חמשי תורה. לפי מנינו, יוצא שבתאור הבריאה, מ”בראשית ברא” עד “אשר ברא אלקים לעשות” יש בדיוק 92 מלים שרשיות, כמנין היסודות המופיעים בטבע לפי הטבלה המחזורית של היסודות. מתבקש לפיכך לסדר טבלה מחזורית חדשה, המחברת את התורה עם המדע שבה, עבור כל יסוד, נציין לא רק את סמלו, שמו, מספרו ומשקלו הסגולי (כמקובל ברוב הטבלאות מסוג זה) אלא גם את המלה המקבילה אליו במעשה בראשית. מתוך ההקבלה בין היסוד ובין המלה במעשה בראשית, ניתן יהיה לגלות את שרשו הרוחני של היסוד הכימי מחד, ויש לשער שגם ניתן יהיה לגזור ממנה תכונות או שימושים חדשים ביסוד שאינם מוכרים עדיין. זאת כיוון שהשרש הרוחני של החומר למעלה הופך לתכונות חומריות למטה.

טבלת היסודות החדשה

ראשית נרשום את המלים השרשיות של מעשה בראשית: בראשית, ברא, אלקים, את, השמים, הארץ, היתה, תהו, ובהו, וחשך, על, פני, תהום, ורוח, מרחפת, המים, ויאמר, אור, וירא, כי, טוב, ויבדל, בין, ויקרא, יום, לילה, ערב, בקר, אחר, רקיע, בתוך, ויעש, אשר, מתחת, כן, שני, יקוו, אל, מקום, היבשה, ימים, תדשא, עשב, מזריע, עץ, פרי, למינו, בו, ותוצא, שלישי, לאותות, ולמועדים, ושנים, הגדולים, לממשלת, הקטן, הכוכבים, ויתן, רביעי, ישרצו, נפש, חיה, ועוף, התנינים, כל הרמשת, כנף, ויברך, ורבו, ומלאו, חמישי, בהמה, האדמה, בצלמנו, כדמותנו, וירדו, בדגת, זכר, ונקבה, להם, וכבשה, הנה, לאכלה, ירק, מאד, הששי, ויכלו, צבאם, השביעי, מלאכתו, וישבת, ויקדש.

והנה, אם אמנם נרשום תחת כל יסוד את המלה המקבילה לו (לפי סדר) במעשה בראשית נקבל טבלה חדשה המחברת בין התורה לכימיה, והיא תראה כך:

תרגום נכון ממהות למציאות דורש “דעת תורה”

מה מגלה לנו הטבלה החדשה? ובכן, שמות היסודות כפי שהן בלועזית (בדרך כלל על בסיס מלה ביונית עתיקה או לטינית) הם שמות הסכמיים – כלומר, אינם מצביעים על תכונה מהותית של החומר, אלא על תכונות שהינן יחסית אקראיות. לעומת זאת, השם השרשי של החומר המופיע בטבלה מצביע על מהותו. תרגום ממהות למציאות מצית את הדמיון, וכמעט כל אדם שיתבונן בהקבלה כזאת “יגלה” מיד כל מיני הקשרים שלמעשה אינם אלא פרי דמיונו הבלתי מבורר. ישנם תרגומים שמסתמכים על תכונות ידועות של חומר, וישנם תרגומים הצופים גילויה של תכונה שאינה ידועה לעת עתה. בין כך ובין כך, תרגום נכון ממהות למציאות אינו ענין של מה בכך, ולמעשה דרוש “דעת תורה” כדי לעשותו בצורה נכונה.

אלקים וליתיום

מבחינה מסוימת המלה החשובה ביותר במעשה בראשית היא שמו של הבורא, “אלקים”. לכן ניטול את הדוגמא לתרגום נכון מהתורה לכימיה ממנה. המלה “אלקים” (ששרשה “אל”, גם הוא שם קדוש) היא שמו השרשי של היסוד ליתיום (Li), היסוד השלישי בטבלת היסודות. שנים רבות ידוע הליתיום כתרופה למחלות נפש, ספציפית לסכיזופרניה, מחלת נפש שמהותה הינו פיצול או שבירה בתוך הזהות העצמית של הסובל ממנה. במקרים קיצוניים, היא יכולה להוביל אפילו לפיצול האישיות.

והנה, מבין שמות הקודש השם שלכאורה סובל מ”פיצול” או “שבירה” הוא אלקים, שכן כידוע, הוא משמש גם להצביע על עבודה אחרת, זרה, בביטוי “אלקים אחרים” (ואז אינו שם קדוש שאינו נמחק). ואמנם, אלקים הוא השם היחיד מבין 7 השמות שאינם נמחקים שכתוב בלשון רבים (ועל כן, כמעט תמיד הוא מופיע עם פועל בלשון יחיד השולל את השניות שבפוטנציאל אצלו). באופן דומה, על פי העקרון של הרפואה האלקית, לפיה “הקב”ה, במה שהוא מכה הוא מרפא”, לאותו חומר (ליתיום) הקשור עם “פיצול” אישיות בתחום המהותי גם סגולה מיוחדת לרפאות את אותה תכונה בתחום המציאותי-החומרי.

<< לפרק הקודם || לפרק הבא >>

הרשמו עכשיו וקבלו עדכונים מ"גל עיני"

דילוג לתוכן