לפעול בדיבור

לקראת ביאת המשיח עלינו לפעול במציאות בדרך של "העלם וגילוי" - לבטא את אמונתו כראוי וכך להביא לגילוי את האמת הפנימית הנסתרת של המציאות. העולם כבר מוכן לקבל את האמת - עלינו רק לגלות לו אותה.

הבעלות על ארץ ישראל בשתי הכניסות הקודמות שלנו אליה התממשה בתהליך הדרגתי במציאות – בביאה הראשונה, של עולי מצרים, הבעלות היתה באמצעות כיבוש, ובביאה השניה, של עולי בבל, הבעלות היתה באמצעות חזקה. שני התהליכים הללו מתאימים לעולמנו שלנו, שנברא ומתעצב בדרך של עצם והתפשטות – דרך הדורשת התייגעות כדי לשנות את העולם ולהאיר בו אור אלוקי.

אכן, אנחנו מיועדים ליותר מזה: לעם ישראל, בניו של אברהם אבינו, העוסקים בתורה ומיועדים לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, בבנין המקדש ובעולם כולו יש סגולה לפעול בדרך של העלם וגילוי. עולם האצילות, בו מתגלה האחדות האלקות כפי שהיא, נאצל מה’ יתברך ללא שינוי או התחדשות – מה שהיה נעלם במקורו מתגלה במציאות כפי שהוא. ל”אצילי בני ישראל”, שנשמתם נשארת “חלק אלוק ממעל ממש” גם כפי שהיא למטה, יש אפשרות בדרך של גילוי והעלם גם בעולם הזה – אנו מסוגלים לחשוף, בבת-אחת, את המציאות הפנימית-האלוקית שקיימת כבר בהעלם.

לכן, בביאה האחרונה לארץ, בראשות משיח צדקנו, הבעלות תופיע באופן אחר – נגלה כי כבר בברית בין הבתרים התקיים “לזרעך נתתי את הארץ הזאת”, כי הארץ שלנו מאז ומעולם ויש רק להוציא עובדה זו מהעלם לגילוי. בעוד שגבולות עולי מצרים ועוד יותר מכך גבולות עולי בבל היו מצומצמים, לפי התפשטות הכיבוש או החזקה, הרי הארץ לה נזכה בביאה השלישית – באופן של העלם וגילוי, בבת-אחת – היא בגבולות ההבטחה הרחבים שהובטחו לאברהם אבינו.

על ירושת הארץ באופן הזה נאמר “כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים” – ה’ איננו מגלה את כח מעשיו לגוים עצמם, שאינם מסוגלים לגילוי האמת האלוקית, אלא “לעמו” בלבד, אך כאשר אנחנו מתעצמים עם אמונתנו ומצליחים לבטא אותה כלפי חוץ הגוים מתבטלים בפניה. כשאנחנו פועלים לפי טבענו היהודים, כמשפיעים את אמונתנו לעולם כולו, הגוים פועלים לפי טבעם האמתי, ומקבלים מאתנו את האמת הזו.

זהו האופן בו עלינו לפעול היום בעולם: עלינו “לפקוח את העינים” קודם כל בעצמנו – לדעת מה היא האמת הפנימית של המציאות, על ידי לימוד האמת האלוקית של התורה. לשם כך עלינו להשתמש גם ב’סמי הרפואה’ המיוחדים של פנימיות התורה ובעצות הרופאים הגדולים, הבעל שם טוב, אדמו”ר הזקן וממשיכי דרכם. כאשר נכיר שהעולם מוכן לגאולה, ש’משיח כבר כאן’, ועלינו רק להסיר את ההעלם וההסתר – נוכל לבטא זאת בעולם כולו, ולפעול עליו באמצעות גילוי דעת תורה בלבד, החל מהצהרת רבונות מלאה על הארץ.

ההכרה שהכל כבר מוכן בפנימיות מעמיקה את הכאב האכפתי ביחס להסתר שבמציאות החיצונית ו’מחממת’ אותנו לעשות ככל שביכולתנו ויותר מאשר ביכולתנו כדי להסיר את הלוט, לגלות לעולם כולו את האמת, לפדות את העולם מהשבי בהכרה-המשובשת ולהעביר אותו-אותנו למציאות של הגאולה האמתית והשלמה.

הרשמו עכשיו וקבלו עדכונים מ"גל עיני"

דילוג לתוכן