אמת בתקשורת

בשבוע האחרון הפך המאבק בין כלי תקשורת מרכזיים בישראל לבין ראש הממשלה לרשמי וגלוי ועלתה על הפרק השאלה עד כמה לגיטימי שלכלי תקשורת תהיה אג'נדה משלו. זה הזמן לרענן כמהתובנות על ה"סור מרע" וה"עשה טוב" בנושא התקשורת. קוים מנחים...

 סוד גלוי הוא כי לכלי התקשורת יש אג’נדה משלהם. סוד – כי התקשורת מציגה עצמה כאובייקטיבית, כשומרת הדמוקרטיה וחושפת קלקולים לאור השמש המחטא, ללא נקיטת עמדה ומתוך שמירה על איזון. גלוי – כי כל מי שקשוב לכלי התקשורת חש בהטיה החד-צדדית שלהם.

בשבוע האחרון הנושא עלה על פני השטח – ראש הממשלה תקף חזיתית את כלי התקשורת של משפחת מוזס כמוטים נגדו וזכה בתגובות-נגד, גורמים פוליטיים דרשו להתייחס לעיתון “ישראל היום” כתעמולת בחירות ונשיאת מועצת העיתונות הסבירה שאין כל בעיה בכך שלעיתון יש אג’נדה. מה מוסיף המבט של פנימיות התורה בסוגית התקשורת במדינה היהודית?

תקשורת מתוקנת – שמירת הברית

ספר יצירה משווה בין כוח הדיבור והתקשורת של האדם לכוח הפוריות וההתקשרות שלו (ספירת היסוד, בלשון הקבלה). שני הכוחות עוסקים ביצירה, בלידה והבעת פנימיות האדם כלפי חוץ. שני הכוחות מחוללים קשר בין האדם לזולתו, שבצורתו השלמה והמתוקנת הוא כריתת ברית בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, שעל כן בלשון ספר יצירה ההשוואה היא בין “ברית הלשון” ל”ברית המעור” (מעור מלשון ערוה ומלשון התערות והתחברות).

בכוח ההתקשרות וההולדה יש עוצמה רבה של חיבור ויצירה, אותה יש לנצל למטרותיה החיוביות, אך גם פוטנציאל גדול של השחתה וקלקול יצריים, לכן הוא דורש זהירות ושמירה – “שמירת הברית”. כך יש להתייחס גם לתקשורת – לנצל לטובה את כוחות החיבור והיצירה שלה, תוך זהירות מפוטנציאל ההשחתה והקלקול שבה.

לשמירה מ’פגם הברית’ בתחום התקשורת יש רבדים רבים: כשם שיש להיזהר מהשחתה לבטלה של כוח ההולדה, כך יש להיזהר מדברים בטלים, מברברת חסרת תוכן המשחיתה ומבזבזת את כוח הדיבור. מעבר לדברים בטלים ומיותרים, ישנם דיבורים אסורים ממש – תקשורת מתוקנת צריכה להישמר מלשון הרע ורכילות ולהקפיד על בקורת בונה ותועלתית. התקשורת גם זקוקה ל’שמירת הברית’ במובנה הפשוט, צניעות וטהרה בלשון ובנושאים המסוקרים, ובכלל בהתרחקות מאייטמים ‘צהובים’ המתפרנסים מהצצה חודרנית לנפש הזולת.

תקשורת של ברית – אמנה חברתית

כמובן, אחרי כל השמירה והזהירות, העיקר הוא השימוש הנכון בכלי התקשורת, כפי שתכלית ההקפדה על שמירת הברית היא לבנות זוגיות טובה וללדת בנים ובנות. ברית פירושה יצירת קשר במובנו העמוק – תקשורת באה לחבר בין אנשים. כלי תקשורת בעצם בונה ומעצב קהילה, בעלת שפה וקודים חברתיים משל עצמה. התקשורת יוצרת אמנה חברתית, וראוי שאותן הנורמות שאנו רוצים שישררו בתקשורת הפנימית שלנו – במשפחה, בין חברים, בעבודה ובקהילה – יבואו לידי ביטוי גם בכלי התקשורת שלנו. הערכים עליהם אנו משתיתים את חיינו צריכים להיות תשתית התקשורת. כח הברית שייך לספירת היסוד – תקשורת נכונה מניחה יסודות בריאים לחברה אותה היא משרתת.

תקשורת-של-ברית משתדלת להראות גם ובעיקר את הטוב והחיובי שבזולת, ולא לחשוף פגמים כדי לזלזל ולהמעיט. כמובן, הצבעה על פגמים וביקורת הן בהחלט מתפקידי התקשורת, אך חשיפת פגמים ועוולות צריכה לשים בראש מעיניה את התועלת הישירה של הצבור ובקורת צריכה להיות עניינית ובונה. כשם שבתקשורת בין-אישית, כאשר רוצים שבקורת תשיג את מטרתה, יש לאזן בין “שמאל דוחה” בהתייחסות קונקרטית לדברים הדורשים תיקון ל”ימין מקרבת” ומשבחת על החיוב, כך צריכה לנהוג גם התקשורת.

אמת בתקשורת – אג’נדה חיובית

הכוח הנפשי-הפנימי של ספירת היסוד הוא האמת, בעיקר במובן של מימוש והגשמה – אימות העולם הפנימי במציאות החיצונית. האמת של התקשורת היהודית אינה אובייקטיביות חיצונית, שיש בה גם זרות וניכור המנוגדות לכריתת הברית המחויבת והאכפתית. כלי תקשורת יהודי מחויב ל”תורת אמת” והוא מבטא עמדות עקרונית ללא בושה. הוא עסוק בגיבוש הערכים הפנימיים שלו ובהולדתם, דהיינו בביטוי נכון שלהם כלפי חוץ ובמגמה שהם ישפיעו על המציאות ויתממשו בה. כלומר, התקשורת היהודית רואה את תפקידה, באופן מודע, בהבעת עמדות, בקביעת סדר יום ובשינוי המציאות.

כמובן, גם אמת במובנה הפשוט היא היסוד והבסיס לכל תקשורת נכונה. תקשורת יהודית ראויה תקפיד על אמת בפרטים שהיא מפרסמת, תציג את כל הפרטים הרלוונטיים ותשאף גם לתחקירי עומק מבוססים השואפים לראות תמונה מלאה. אחת התכונות של ספירת היסוד היא “קדימה ואיחור” – יצירת סדר נכון – דבר המתבטא בסדר יום תקשורתי אמתי, ששם בפרופורציות נכונות עיקר וטפל (למשל, מעורבות של ממשלים זרים במערכת הבחירות בישראל לעומת פרשיות אזוטריות בסביבת אשת ראש הממשלה…). האמת גם דורשת שקיפות ביחס לעמדות כלי התקשורת, הגלויות והמוצהרות, וגם ביחס לאינטרסים העומדים מאחורי פרסומים שונים (ויצויין לשבח אתר “הקול היהודי”, שמוביל קו של חשיפת מקורות המידע היח”צניים לכתבות).

מהאמור עד כה מובן כי היכולת להשפיע דרך כלי התקשורת הקיימים היום, שאינם מבוססים על יסודות נכונים, היא מוגבלת מאד. כמובן, גם כשפונים לפעול בכלי התקשורת הללו צריכים להשתדל לעשות זאת לפי קוי האמת, הכנות והביטוי העצמי שמגמתו יצירה ועשיה חיוביות, ובעזרת ה’ “דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב”. עם זאת, השליחות העיקרית בתחום התקשורת היא בנית כלי תקשורת חיוביים ונקיים, שמחברים ומולידים דברים טובים בעולם. הטובים לתקשורת היהודית!

הרשמו עכשיו וקבלו עדכונים מ"גל עיני"

דילוג לתוכן