להעיר ולעורר את האהבה

ארבע האמהות מייצגות ארבע מדרגות של אהבה, אהבת ה', אהבת התורה, אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל. את האהבות האלו קבלנו מהן בירושה ואותן אנו מעבירות הלאה לצאצאינו, לדור הבא

יט כסלו, ראש השנה לחסידות, מזמין אותנו להתחדש בעבודת ה’ שלנו. באגרת הקדש יד מבאר אדמו”ר הזקן, שבכל ראש השנה יורד אור חדש, שמעולם לא היה דוגמתו. באופן דומה ניתן לומר, שבכל ראש השנה לחסידות גוברת ומתעלה התביעה מאתנו ללימוד החסידות ולדרכיה.

להיות ‘חסיד’ או ‘חסידה’ פירושו, ללכת בקו החסד, שפנימיותו אהבה. אם אנו רוצות להתחדש בעבודה החסידית שלנו, ראשית עלינו לעורר בקרבנו אש קודש של אהבה, שתבער בעוצמה שמעולם לא היה דוגמתה.

ארבע אהבות וארבע אמהות

באחת משיחותיו אומר הרבי הריי”צ, שבעצם נשמתו של כל יהודי יוקדות שלש אהבות, שעניינם הוא אחד – אהבה לה’, אהבה לתורה, ואהבת ישראל. הרבי הריי”צ הוסיף, שישנה גם אהבה רביעית, והיא אהבת ארץ ישראל.

ארבע האהבות, שורשם בארבע אמותינו הקדושות. רמז נאה לכך ניתן לראות בכך שבשמות ארבע האמהות: שרה, רבקה, רחל, לאה, יש 13 אותיות, שעולות בגימטריה אהבה! יש להוסיף, שגם המילה אהבה עצמה מורכבת מארבע אותיות.

ארבע האמהות וארבע האהבות מקבילות גם לארבע אותיות שם הוי’.

נבחן מעט יותר את הקשר של כל אחת מן האמהות אל האהבה אותה היא מייצגת, ובהשראת הדמויות הללו ננסה להציע נקודות לחיזוק האהבה, בזיקה לראש השנה לחסידות, וחג הגאולה.

שרה אמנו, אהבת ה’

שרה אמנו היא אשתו של ‘עמוד החסד’, אברהם אבינו. ישנם היבטים של גבורה בהתנהגותה של שרה, אך ביסוד הדברים ‘אשתו כגופו’, ואברהם מכונה בפירוש בכתוב ‘אברהם אוהבי’. למעשה, כל פעילותם של אברהם ושרה, בגיור אנשים ונשים ובקריאה בשם ה’, נבעה מאהבתם העצומה לבורא העולם ומנהיגו.

לנו בוודאי נפתח כאן פתח רחב לתוספת והתחדשות בהפצת החסידות ומעיינותיה חוצה. מובא כי הסיבה הרוחנית בגללה ישב אדמו”ר הזקן במאסר היה בשל קטרוג על הפצת תורת החסידות, אך דווקא במהלך המאסר התגלה לאדמו”ר הזקן מן השמים שעליו להפיץ אותה ביתר שאת וביתר עז…

רבקה אמנו, אהבת התורה

מבין שלשת האבות, המייצג ביותר את התורה הוא יעקב אבינו, “איש תם יושב אהלים”. על רבקה אמנו כתוב בפירוש שהיא “אוהבת את יעקב”, לעומת יצחק שאהב את עשו. אהבתה של רבקה ליעקב היא אהבת תורת אמת, לעומת ה’ציד’ שבפיו של עשו.

בראש השנה לחסידות מתחילים מחדש בלימוד ספר התניא. לימוד פנימיות התורה נוסף על הלימוד בחלק הנגלה של התורה – חומש רש”י שמתאים ל’עליה’ של כל יום. הרבי עורר פעמים אין-ספור על חשיבות הלימוד היומי הזה, ואמר כי אלו הם שיעורים ‘השווים לכל נפש’. כלומר, גם נשים עמוסות כמונו, יכולות לעמוד בזה… אפשר ‘לחטוף’ 5 דק’ כאן ו-5 דק’ שם, ולזכות בחיי עולם.

לאה אמנו, אהבת ישראל

האמא שזכתה ללדת הכי הרבה ילדים היתה לאה אמנו. תאוותה ללדת עוד ועוד ילדים היא גילוי של אהבת ישראל. הזכות שלנו בהבאת ילדים בריבוי לעולם, היא עיקר ה’ופרצת’ שלנו, כנשים (והשנה היא שנת ‘ופרצת‘= תשע”ו). מעבר לילדים הגשמיים, שה’ מזכה אותנו ללדת, וגם במקרים בהם חלילה לא מתאפשרת הבאת ילדים כפשוטו, ישנו ‘פרו ורבו’ במובן הרוחני, כפי שמפרש זאת אדמו”ר הזקן, שיהודי צריך לעשות יהודי נוסף. למעשה, בעל הגאולה של י”ט כסלו מלמד אותנו, כי תכלית האהבה היא לאהוב את מה שהאהוב אוהב, וממילא אהבת ה’ אמתית ניכרת רק באהבת ישראל אין-סופית.

רחל אמנו, אהבת ארץ-ישראל

מבחינה מסוימת, האהבה הרביעית כוללת את כל האהבות האחרות, וסמלה הוא בדמותה של רחל אמנו, שאף לאחר מותה ממאנת להינחם עד שישובו הבנים לגבולם. כל שיבת ציון ובנין ארץ ישראל מכונה על פי הקבלה – ‘בנין פרצוף רחל’.

למעשה, פרשיית המאסר של אדמו”ר הזקן החלה בשל עלילה שתפלו עליו בקשר לכספים שהעביר לעניי ארץ ישראל. באגרת הקודש שהזכרנו בתחילה, פותח אדמו”ר הזקן בקריאתו הנרגשת ‘להעיר את האהבה הישנה וחיבת ארץ הקודש להיות בוערת כרשפי אש’, שביטויה המעשי היא בהעברת צדקה לטובת יושביה…

ההקבלה בין ארבע האמהות לארבע האהבות מלמדת אותנו, שמדובר בירושה רוחנית אותה קבלנו, כעין גנים רדומים שעלינו לעוררם. אך ההקבלה הזו אף תובעת מאתנו, להעביר את המטען הזה גם לילדינו. עיקר מה שילדינו צריכים לקבל מאתנו זה אהבה, והאהבת כל האהבות עליהם עד שיהיו יוקדים אף בליבותיהם הטהורים.

בראש השנה לחסידות אנו מוזמנות להעיר את האהבה בקרבנו, ולעוררה גם בקרב בני משפחותינו. לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות תכתבו ותחתמו.

(מבוסס על התוועדות י”א מרחשוון תשע”ב).

הרשמו עכשיו וקבלו עדכונים מ"גל עיני"

דילוג לתוכן