לנצח באמת

הפער בין הרצונות הבריאים של עם ישראל לכשלי ההנהגה שלו נעוץ בשקר המובנה של הפוליטיקה. פתרון שרשי הוא בהצבת מנהיג-אמת צדיק וישר המציב חזון שלם על פי תורת אמת.

מאז פרוץ ‘מלחמת שמחת תורה’ עסוקים כולנו במאמץ הלחימה וההתנדבות, בהן מתגלה גבורה יהודית אין-סופית. יחד עם זאת, אנו מנסים גם להבין מהו רצון ה’ מאתנו ומהי הדרך לתיקון המצב העגום. כשמתבוננים במציאות בולט הפער שבין העם הבריא – שואף החיים, הצדק והנקם, המבין בדיוק מה צריך לעשות – להנהגתו, העסוקה בניסוחים נפתלים, בחשבונות אין-סופיים, בניסיונות הישרדות פוליטיים, בריצוי בו-זמני של בוחריהם, של התקשורת ושל אומות העולם. גם כאשר אנשי ההנהגה שכשלה אומרים את הדברים הנכונים – אי אפשר להאמין בכנות כוונותיהם ולסמוך עליהם שיממשו את הדברים. השקר הזה, יותר מכל שאר החטאים והקליפות, עומד היום בעוכרינו ודורש שינוי מוחלט.

כנגד שקרי המנהיגות הלא-מתוקנת יש להעמיד מנהיג-אמת, צדיק וישר, שעל דבריו ניתן לסמוך. מנהיג-אמת מסוגל לומר דברי-אמת – “אין אמת אלא תורה”. אל מול המציאות השבורה הוא מציב חזון שלם: הוא לא מתבייש לדרוש, לכל לראש, את שלמות הארץ, שראשיתה החלת ריבונות על כל שטחי ארץ ישראל והמשכה לקיחת אחריות על כל מה ומי שנמצא בהם; הוא תובע את שלמות העם, מתוך אהבת ישראל ואחדות ישראל, והצבת מחיצה ברורה בין ישראל לעמים; הוא מודיע בבירור שחיי ישראל בארץ יהיו כדבעי רק לאור שלמות התורה, על כל פרטיה ודקדוקיה, יחד עם נשמתה הפנימית הממתיקה ומרככת את המציאות.

מנהיג-אמת צדיק גם יודע היטב שלא “כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה”, אל מול שברי המציאות והפער בינה לחזון השלם, הוא דבק ב”הוי’ אלהים אמת”. הוא מתפלל מעומק הלב על המצב, עם כל הבכי והאבל, ואזי מתחזק באלוקיו ופועל בכל העוצמה מתוך ההכרה ש”הוא הנֹתן לך כח לעשות חיל”.

המנהיג האמתי, שיודע לבקר תופעות שליליות והרסניות, גם מלא רחמי-אמת – “כי מרחמם ינהגם”. הוא מזדהה עם היהודים התמימים, המתפתים שוב ושוב אחרי השקרים הפוליטיים ושבויים בתוצאות הרות האסון, ומרחם עליהם (ואף על הפוליטיקאים עצמם, הנשבים בסבך שקריהם שלהם וניזוקים מתוצאותיהם). ההזדהות מלאת-היראה שלו עם צער השכינה שבגלות, צער עם ישראל הסובל, היא המאפשרת לו לגלות גם את יד ה’ הגדול והנורא המסתתרת בתוך כל הקושי ולחבר אליו את כל העם – בתפלה, באמונה ובתקוה.

בימים אלו, לצד חיזוק היהודים להלחם בכל כוחם ועידוד שבורי-הלב, כל אחד לפי יכולתו וכוחו, עלינו לזכור את השינוי האמתי הנדרש ולחתור אליו. אל לנו להסתפק בשינויים קוסמטיים, אל לנו לתלות תקוה במנהיגים שכשלו או במחליפים כיוצא בהם. עלינו להקים מנהיגות-אמת, להציב בקול ברור חזון תורני שלם. עלינו להאמין באמת בבריאות וברצון הטוב של עם ישראל – שאם רק יוצגו לו הדברים באופן הנכון ינהה אחר המנהיג. כאשר תתגלה האמת של המנהיג הצדיק היא תפיל מאליה את כל הקליפות והשקרים – ובעזרת ה’, ביחד ננצח!

הרשמו עכשיו וקבלו עדכונים מ"גל עיני"

דילוג לתוכן