מושגי יסוד

בלימוד התורה יש משקל חשוב לזהות החכמים שהדברים נמסרים מפיהם, כפי שמדייקים חז”ל למסור לנו (עד כדי...

כיצד זוכים, מעבר לפרקטיקה של מצוות, להיות יהודי בכל הוויתנו? 'מדיטציה יהודית' או בשמה החסידי התבוננות בשש...

אפשר לחנך לשמירת ההלכה והידורי החסידות, גם בענייני קדושה, ובד בבד לא להתפשר על בניין הנפש במלוא...

כדי לפרוץ את גבולות העולם הזה ולהאיר בו גילוי של העולם הבא נזקקים לתעצומות של מסירות נפש...

מהי פסגת החוויה האנושית אליה ראוי לשאוף? העולם הכללי, ממזרח וממערב, מתאר חווית עונג נשגבת, אבל התורה...

עבודת ה' ה'יראית' עד לחסידות התמקדה בפרקטיקה של עבודת ה' והסתכלה על העולם בהשקפה תועלתנית - מדידת...

שינוי הזולת ותיקון החברה תלויים בדיבורים טובים - דברי שבח לזולת. כשיודעים איך לשבח ניתן לחולל שינוי...

מה הופך אדם מ'חיל' פשוט, מסור ככל שיהיה, ל'שליח'? שליח אמיתי מביא למציאות הארצית ניצוץ של שמים.

הרשמו עכשיו וקבלו עדכונים מ"גל עיני"

דילוג לתוכן