מושגי יסוד

כיצד זוכים, מעבר לפרקטיקה של מצוות, להיות יהודי בכל הוויתנו? 'מדיטציה יהודית' או בשמה החסידי התבוננות בשש...

אפשר לחנך לשמירת ההלכה והידורי החסידות, גם בענייני קדושה, ובד בבד לא להתפשר על בניין הנפש במלוא...

כדי לפרוץ את גבולות העולם הזה ולהאיר בו גילוי של העולם הבא נזקקים לתעצומות של מסירות נפש...

מהי פסגת החוויה האנושית אליה ראוי לשאוף? העולם הכללי, ממזרח וממערב, מתאר חווית עונג נשגבת, אבל התורה...

עבודת ה' ה'יראית' עד לחסידות התמקדה בפרקטיקה של עבודת ה' והסתכלה על העולם בהשקפה תועלתנית - מדידת...

שינוי הזולת ותיקון החברה תלויים בדיבורים טובים - דברי שבח לזולת. כשיודעים איך לשבח ניתן לחולל שינוי...

מה הופך אדם מ'חיל' פשוט, מסור ככל שיהיה, ל'שליח'? שליח אמיתי מביא למציאות הארצית ניצוץ של שמים.

עבודת ה’ מתחלקת לשני סגנונות עיקריים, שני “מטעמים” האהובים על השכינה הקדושה – עבודת ה”אתכפיא” ועבודת ה”אתהפכא”....

הרשמו עכשיו וקבלו עדכונים מ"גל עיני"

דילוג לתוכן